01.07.2021 | Nota de premsa de la Coordinadora de Mentoria Social

En els últims anys, la mentoria ha experimentat un impuls com a metodologia d’intervenció social que permet complementar altres polítiques i accions socials. Cada vegada són més les organitzacions públiques i privades que s’hi interessen i que comencen a executar o finançar projectes de mentoria social. Un símptoma d’això és el creixement de la Coordinadora de Mentoria Social, una xarxa d’entitats que desenvolupen projectes de mentoria social que des del passat mes de maig, després de cinc noves incorporacions, està formada per 19 entitats.  

Durant el 2020, aquestes entitats han dut a terme 24 projectes de mentoria, en el marc dels quals s’han iniciat 1.296 relacions de mentoria amb la participació de 1.333 persones mentorades i 1.428 persones mentores. El 90,12% d’aquestes relacions de mentoria s’han mantingut durant el període de compromís acordat, i només el 8,88% de les relacions han acabat abans d’assolir el temps establert pel projecte. Aquesta xifra situa el percentatge de tancaments anticipats molt per sota d’allò que indiquen alguns estudis nord-americans, que apunten que el percentatge és del 30%.

Les característiques d’aquests projectes ens permeten fer-nos una idea de com a Espanya s’està aplicant aquesta metodologia d’intervenció social a diferents problemes socials. Podem, així, reflexionar sobre la seva rellevància i aplicabilitat.

De les 1.333 persones mentorades, el 57,99% han estat homes i el 42,01%, dones. Per edats, el 30,61% han estat menors de 15 anys, el 48,61% tenien entre 16 i 18 anys i el 14,78% tenia 19 anys o més.  

Dels 1.428 mentors participants, el 64,7% eren dones, enfront del 35,29% dels homes. El 31,16% de les persones mentores tenia entre 18 i 25 anys, el 29,62%, entre 26 i 45 anys i, finalment, el 39,22% tenia més de 45 anys (d’aquestes últimes, 10 persones tenien més de 65 anys).

Algunes conclusions:

  1. Més homes que dones entre les persones mentorades versus més dones que homes entre les mentores.
  2. Les persones menors d’edat continuen sent les principals destinatàries dels projectes de mentoria i encara hi ha pocs projectes exclusius per a majors de 25 anys.
  3. La participació de la gent gran tendeix a augmentar, però la participació de les persones majors de 65 anys continua sent molt baixa.

Recommended Posts