11.06.2020 | Organitza Fundació Adsis 

A cauda de la crisi social provocada per la COVID-19, moltes famílies que es trobaven en situació de vulnerabilitat es troben en l’actualitat en situació greu d’emergència que fan que requereixin de recolzament extraordinari. Per aquesta raó, la Fundació Adsis ha habilitat un Fons d’Emergència Social per poder col·laborar amb 1.500 famílies.

Amb el que aconsegueixin recaptar, ajudaran a fer front a pagaments urgents de subministres i productes de primera necessitat. També podran oferir conectivitat perquè ningú es quedi sense poder seguir cap procés formatiu.

Col·labora!

Recommended Posts