10.07.2020 | Informe d’Oblates Europa

Els projectes d’Oblates a Europa –entre els quals s’hi compten els d’El lloc de la Dona, entitat membre d’ECAS, a Barcelona– han fet públic un informe sobre l’atenció dels seus projectes: Sobre el impacto del covid-19 en las mujeres que ejercen prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual (PDF). Es basa en l’experiència amb un total de 2.759 dones i les conclusions principals constaten un agreujament de la seva situació de precarietat i un augment de la violència i la coacció que pateixen a causa del confinament.

Les demandes bàsiques són d’informació i assessorament sociosanitari sobre covid-19, material preventiu, allotjament o ajuts per al lloguer i l’alimentació, acompanyament psicosocial i orientació jurídica i laboral per a la cerca de feina. L’increment de la vulnerabilitat respon a al confinament en llocs on exerceixen la prostitució, desallotjaments, manca de recursos econòmics per cobrir les necessitats bàsiques, pèrdua de feines (neteja, hosteleria, cura de persones grans…), coaccions, conflictes familiars i conseqüències psicològiques i físiques de la seva situació.

Recommended Posts