informe_salutalta_infografia20.11.2015 | Nota de premsa de la Fundació La Salut Alta

  • El Grup de treball de Necessitats Bàsiques, que sorgeix de la Comissió d’Infància i Joventut del territori, fa públic l’informe sobre la situació de la infància al districte de La Salut – Llefià de Badalona, que reflecteix l’estat de pobresa i vulnerabilitat que viuen els infants i adolescents
  • Es tracta d’un document que exposa unes dades que han estat recollides de manera objectiva per persones i entitats properes al context durant el 2015
  • El districte La Salut – Llefià representa el 29% de la població total de Badalona i, segons la memòria de Serveis Socials de la ciutat, un 36% de les persones ateses provenen d’aquest territori.

Dins la Comissió d’Infància i Joventut, l’òrgan de participació del Pla de Desenvolupament Comunitari cogestionat pel Pla Educatiu d’Entorn, fa temps que s’han anat manifestant certs neguits davant les situacions de precarietat econòmica i social que viuen alguns nens i nenes del barri. Per aquest motiu, l’any 2013 es va decidir crear un grup de treball de caràcter comunitari i específic, el Grup de treball de Necessitats Bàsiques, per iniciar una diagnosi del districte, detectar les necessitats bàsiques i, posteriorment, poder definir les línies d’intervenció.

L’objectiu inicial era redactar un informe de treball intern però, davant les dades recollides, la comissió s’ha vist amb la responsabilitat de fer d’altaveu social i publicar l’informe perquè les institucions es posin en marxa per trobar solucions a la situació actual.

El document consta d’una secció d’indicadors que fan referència a temes d’habitatge, serveis escolars i beques menjador; exposa els recursos i serveis del territori; i inclou altres variables exteriors que intervenen en la situació. Totes aquestes dades objectives es recullen a l’apartat de conclusions com a punts a destacar. Aquest informe, però, assumeix una perspectiva més subjectiva amb l’última secció en què es plantegen propostes de treball concretes perquè en efecte, com es manifesta al llarg del document, les necessitats bàsiques dels infants i adolescents que no es cobreixin avui, comportaran greus problemes en un futur no gaire llunyà.

El Grup de Treball de Necessitats Bàsiques del districte La Salut – Llefià de Badalona és un espai format per direccions de les escoles i instituts, tècnics municipals de l’àmbit comunitari d’Educació, de Salut i de Serveis Socials, tècnics del Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Equips d’Assessorament Psicopedagògic, Equips d’Assessorament i Orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió i Centre de Recursos Pedagògics) i les diverses entitats que treballen en el territori amb una part de la població en risc social els drets dels quals estan essent vulnerats.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA INFÀNCIA AL DISTRICTE DE LA SALUT – LLEFIÀ

 

Recommended Posts