20.11.2015 | Nota de premsa de la PINCAT

Coincidint amb del Dia Internacional de la infància, que es commemora avui, Anna Suñer assumeix la coordinació de la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) en substitució de Paco Estellés. La PINCAT està formada per 21 organitzacions (que alhora formen part de la Taula del Tercer Sector) que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència a través de més de 900 entitats de primer nivell. La PINCAT té per objectiu principal ser una veu comuna i transversal a totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país. Els diferents projectes i serveis de la PINCAT disposen de 750.000 places per atendre els infants i adolescents del nostre país. Aquests infants i adolescents estan atesos per 15.510 professionals i 12.300 voluntaris.

Davant aquesta nova etapa i amb motiu del Dia Internacional de la Infància, Suñer, com a nova coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya demana al nou govern català que impulsi polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, garantint nous espais per la construcció del seu present i futur i que s’introdueixi la transversalitat en l’acció de govern en relació la infància, d’una manera particular coordinant les estratègies i l’acció dels Departaments d’Ensenyament, Benestar Social i Família, Salut i Ocupació.

En motiu del Dia Internacional de la infància, la Plataforma d’Infància de Catalunya presenta algunes de les seves propostes per preservar els drets dels infants al nostre país pel què fa als 6 grans blocs següents:

  • Pobresa infantil: Prestació econòmica garantida per a les famílies amb infants a càrrec, en que l’infant sigui el titular del dret, i que possibiliti cobrir les necessitats bàsiques.
  • Educació: Desenvolupar mesures concretes i preventives per lluitar contra el fracàs escolar i les seves conseqüències, incloent en aquestes als adolescents de 16 a 18 anys que hagin abandonat el sistema educatiu. Disposar de projectes educatius de segona oportunitat, d’acompanyament sociolaboral, d’atenció a la diversitat, absentisme, reforç escolar…
  • Família: Ampliar els permisos de maternitat i paternitat per tal de fomentar la conciliació laboral i familiar, afavorint així la criança de llurs fills i filles.
  • Participació: Millorar i enfortir els òrgans estables de participació ciutadana i associativa en la definició de les polítiques públiques, garantint la participació dels infants i joves en totes aquelles qüestions que els afectin.
  • Habitatge: Lluitar contra la pobresa energètica garantint l’energia i els subministraments bàsics, així com evitar els talls en el seu subministrament a les famílies, especialment a aquelles amb infants a càrrec.
  • Salut: Desenvolupar polítiques de coordinació i enfocament multisectorial que facilitin les vinculacions transversals i efectives, vetllant per la coordinació de recursos per tal d’assegurar una atenció multidisciplinar.

La Plataforma d’Infància de Catalunya es va crear el febrer de 2011, en el marc de la Taula del Tercer Sector Social, com un iniciativa del propi sector per fer visible la realitat de la infància al nostre país. Dóna resposta a les seves necessitats, promovent l’acompliment dels seus drets i deures, i vetllant per la incorporació de la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.

La nova coordinadora de la Plataforma d’Infància de Catalunya, Anna Suñer és diplomada en educació infantil, llicenciada en psicologia, habilitada com a educadora social i com a mediadora familiar, màster en economia social i direcció d’entitats sense ànim de lucre. La seva trajectòria professional, des del 1989, està vinculada a l’atenció a la infància i l’adolescència en situació de risc social. Actualment, desenvolupa la seva funció com a gerent de la Fundació Resilis i la Fundació Infància i Família. És vocal en la Federació d’entitats amb projectes i pisos assistits – FEPA,  Vocal en la federació VORAVIU i presidenta de la Fundació Plataforma Educativa.

 

Recommended Posts