04.05.2020 | Organitza SOS Racisme

SOS Racisme Catalunya publica, l’onzena edició de l’informe, ‘(In)Visibles: l’estat del racisme a Catalunya’. Aquest document únic a Catalunya recull l’estudi dels 188 casos de racisme atesos al Servei d’Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme (SAiD) i té com a finalitat fer una fotografia de com es manifesta el racisme al país i denunciar aquesta vulneració de drets humans, tot assenyalant, de manera específica, la deixadesa per part de les administracions públiques.

Aquest document es va presentar el 21 d’abril i posa de manifest com durant el 2019 es va donar un increment important de les situacions de racisme identificades, 188, de les quals un 32% no han estat denunciades. La desconfiança en el sistema i el context de vulnerabilitat en què es troben les persones que denuncien el racisme són alguns dels motius que expliquen aquesta infradenúncia, que comporta una invisibilització del racisme.

En els casos vinculats als cossos de seguretat pública, la contra-denúncia policial, la desconfiança en la imparcialitat del sistema judicial, la manca d’un reconeixement institucional del racisme i la situació d’indefensió dels col·lectius vulnerabilitzats eleven la no-denúncia al 36% dels casos. La connivència entre l’administració de justícia i la policia reforça la impunitat dels agents i fa molt difícil denunciar el racisme als jutjats.

Descarrega’t l’informe: http://www.sosracisme.org/informe-2019-sobre-lestat-del-racisme-a-catalunya

Recommended Posts