1_Mailing Jornada Model Atenció Comunitària Centrada en la persona_nov17_v607.11.2017 | Organitza la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula organitza la jornada ‘El model d’atenció comunitària centrada en la persona. Situació i perspectives al Tercer Sector Social‘ el 15 de novembre de 9.15 a 14h a l’auditori Imagina Mediapro (Diagonal 177, Barcelona).

Durant la jornada es preveu presentar l’informe de la primera fase de l’Estratègia COM3, que inclou la conceptualització, contrast i definició d’un model comunitari centrat en la persona des de la perspectiva del Tercer Sector. El programa també inclou una taula de debat amb diferents experts europeus sobre aquest model i la presentació de bones pràctiques en l’atenció comunitària centrada en la persona amb participació d’entitats socials catalanes.

Programa

Inscripció

 

 

 

Recommended Posts