20181015_Jornada-emprenedoria-social15.10.2018 | Organitza CEPS Projectes Socials, ITD i Avalon

La jornada ‘L’emprenedoria social: un camí de transformació’ tindrà lloc el 24 d’octubre a l’Auditori del Parc Tecnològic de Nou Barris ( Marie Curie 8-14, Barcelona) de 9 a 14h.

Es tracta d’una jornada de sensibilització adreçada a dos col·lectius en risc d’exclusió social: joves i majors de 45 anys.

Aquesta jornada s’inclou dins del projecte SUYSE – Starting Up Young Social Entrepreneurs (Emprenedoria social adreçada a joves en risc d’exclusió social) cofinançat pel Programa Erasmus + de la Unió Europea i que té com a objectius enfortir l’esperit emprenedor, oferir un itinerari formatiu (formació més bones pràctiques) i l’elaboració d’una guia sobre com emprendre socialment i, d’aquesta manera, contribuir a la inclusió social i laboral.

També compta amb la participació del projecte ESDIS (Emprenedoria social adreçada a persones majors de 45 anys a l’atur) que pretén aproximar i/o donar a conèixer als i les habitants del districte de Nou Barris un model econòmic alternatiu en tant que sortida a la situació de l’atur.

Programa (PDF)

Inscripcions

 

Recommended Posts