Programa sobre empreses transnacionals i drets humans26.05.2016 | El proper 3 de juny, el Parlament de Catalunya acull la jornada ‘Empreses transnacionals i Drets Humans: el camí cap a les normes vinculants’, organitzada per La Fede.cat, Pobresa Zero – Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

La trobada vol fomentar el debat sobre les contradiccions entre el reconeixement internacional de la universalitat dels Drets Humans i la limitació als mateixos drets que imposen els Estats dins les seves fronteres, malgrat que participin al Sistema Internacional de Drets Humans.

Aquesta situació genera un buit que afecta a les empreses transnacionals (ETN). Diversos organismes internacionals, centres de recerca, moviments socials i ONG han alertat sobre les conseqüències socials i ambientals de les accions de les ETN al llarg de les darreres dècades, sense que s’hagi creat cap marc regulador d’obligat compliment en el respecte dels drets humans.

El Parlament de Catalunya se suma a les accions de conscienciació sobre la necessitat d’un instrument internacional que sigui jurídicament vinculant amb aquesta jornada, que comptarà amb especialistes de Nacions Unides com ara Maria Fernanda Espinosa, presidenta del Grup de Treball intergovernamental sobre les empreses transnacionals i altres empreses amb respecte als drets humans, Alfred Maurice de Zayas,  expert independent sobre la promoció d’un ordre internacional democràtic i equitatiu i Melik Özden, director del Centre Europe – Tiers Monde CETIM de
Suïssa, ONG amb estatus consultiu a Nacions Unides.

Es presentaran també les conclusions i recomanacions de la delegació catalana que va visitar Buenaventura, a Colòmbia, a finals d’abril,  on opera una empresa catalana acusada de greus impactes socials i ambientals. I es realitzarà una innovadora proposta per part de la societat civil adreçada al Parlament i al Govern sobre la responsabilitat exterior de les empreses catalanes en matèria de Drets Humans.

La jornada se celebrarà de 9 a 14 h al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella s/n, Barcelona). El programa complet ja està disponible, així com la inscripció a través d’aquest formulari online.

Recommended Posts