Gràfic de l'informe sobre prostitució a Barcelona26.05.2016 | El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere de la Universitat Autònoma i la Fundació Surt, han publicat un ‘Informe sobre la situació de la prostitució a la ciutat de Barcelona’ (desembre 2014) encarregat, finançat i editat per l’Àrea de Qualitat de Vida, igualtat i esports de l’Ajuntament de Barcelona.

La publicació presenta una fotografia general quantitativa i qualitativa de la prostitució a la ciutat de Barcelona tant l’exercida en la via pública, a locals i a pisos. En aquest sentit, destaca que Ciutat Vella concentra la major part de prostitució a la via pública, un 74%, mentre que l’Eixample és el districte amb més locals i pisos on s’exerceix la prostitució (un 52% i un 42% respectivament).

Segons les estimacions de l’informe, a Barcelona hi hauria al voltant de 2.735 dones exercint la prostitució. La major part són dones migrades, entre 20 i 40 anys, amb responsabilitats familiars i personals aquí o en els seus països d’origen, i en situació administrativa regular. Es troben víctimes de l’explotació sexual en els tres àmbits estudiats (via pública, locals, pisos), tot i que l’informe remarca que les que exerceixen la prostitució a la via pública estan més exposades a la pobresa i la precarietat. Per aquesta raó, les seves demandes se centren més en la cobertura de necessitats bàsiques, atenció social individual o familiar, i d’habitatge, i l’atenció sanitària. Altres necessitats són l’assessorament jurídic i administratiu, i, en menor mesura, l’atenció psicològica i l’orientació formativa i laboral.

L’informe també inclou els diferents agents implicats en l’abordatge d’aquest fenomen i aporta dades sobre el tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual i sobre l’ús dels serveis de prostitució per part d’homes de Barcelona.

Recommended Posts