11.06.2020 | Nota de premsa de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

  • La Confederació celebra l’anunci que ha fet el Govern de compensar amb 140 milions d’euros als professionals del sistema públic sanitari i residencial
  • Demana un reconeixement al conjunt de professionals que treballen en laxarxa pública de serveis socials i que, més enllà d’un fet puntual, es revisi a fons el finançamentper poder consolidar millores en les condicions laborals

Davant l’anunci que ha fet el Govern aquest migdia de compensar en 140 milions d’euros els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant la pandèmia del Covid-19, i a l’espera de poder veure el detall del Decret Llei que ho regularà, La Confederació manifesta el següent:

● Celebrem qualsevol reconeixement cap als professionals de la salut i dels centres residencials de gent gran i discapacitat, però denunciem un greuge comparatiu en relació a la resta de professionals del sector socialque durant la crisi sanitària han estat també a primera línia treballant incansablement en altres recursos de lamateixaxarxa pública de serveis socials: centres de protecció a la infància, llars de persones amb problemàtica de salut mental, pisos per a dones que han patit situacions de violència masclista, i un llarg etcètera.

● Les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya formem part de la xarxa de serveis socials d’atenció públicai per tant, ésjust i necessari reclamar aquest reconeixement pels nostres professionals. Som serveis essencials. Som servei públic.

●Més enllà d’un reconeixement puntual, és important que aquest no amagui la urgència d’impulsar millores estructurals en el finançament dels serveis socials. Un finançament que ha permetre consolidar millors condicions laborals en els convenis col·lectius.

● Exigim, un cop més, agilitzar la implementació del Pla de 12 mesures urgents per la reactivació econòmica del Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19”, on, en el seu punt 9è ja es demana el següent: “Executar un increment lineal del 9% de tarifes i mòduls dels serveis públics de la Cartera de Serveis Socials així com dels pressupostos vinculats als serveis d’atenció a les persones del conjunt de les administracions públiques, permetent així una millora de les condicions laborals dels professionals i avançar cap a una equiparació salarial en relació a la funció pública (igual feina, igual salari).

● Finalment, i tal coms’ha anunciat també avui en roda de premsa, des del Tercer Sector Social reclamem que es prevegin des d’ara partides específiques de suporti acompanyament al sector, pels anys 2021 i 2022.

Joan Segarra, president de La Confederació, manifesta que “ens sembla del tot injust un greuge comparatiu d’aquesta magnitud entre els professionals que treballen en serveis de la xarxa pública de salut i els que ho fan a la xarxa pública de serveis socials. Si així es concreta, celebrem que aquesta gratificació inclogui els centres residencials de gent gran i de discapacitat però, què passa amb la resta de serveis socials que han estat essencials durant la pandèmia? Estem parlant de recursos residencials de protecció a la infància, de persones amb problemàtica de salutmental, pisos tutelats per a dones que han patit violència masclista, persones amb addiccions, i un llarg etcètera. Les nostres entitats formen part de la xarxa de serveis socials d’atenció pública i per tant, és just i necessari reclamar aquest reconeixement pels nostres professionals que també han estat a primera línia de la pandèmia, al costat de les persones més vulnerables”.

Recommended Posts