17.02.2021 | Nota de premsa de la Cooperativa Roba Amiga, de la qual formen part Formació i Treball i Andròmines

  • Les donacions de tèxtil s’han dipositat als 2.296 contenidors taronges que Roba Amiga té repartits a 445 municipis i empreses de tota Catalunya.

La cooperativa Roba Amiga ha recollit 11.357.263 quilos de roba a Catalunya a través dels 2.296 contenidors taronges i punts de recollida Roba Amiga repartits als 445 municipis i empreses col·laboradores.

La gestió d’aquest residu durant 2020 va evitar l’emissió d’un total de 41.878 tones de CO2 a l’atmosfera, però el valor del projecte tèxtil de Roba Amiga va més enllà: el gest de dipositar la roba als contenidors taronges ha permès generar un total de 284 llocs de treball, 184 dels quals provenen d’itineraris d’inserció destinats a persones en situació de vulnerabilitat social. En un moment en què la situació econòmica i sòcio-sanitària esdevinguda per la pandèmia ha agreujat les circumstàncies dels col·lectius amb més risc, les entitats que conformen la cooperativa han seguit donant suport als treballadores i treballadors en itinerari d’inserció. Un fet que remarca la importància de les entitats socials com a eina clau per fer front a aquesta nova situació social i ambiental.

Mantenir la inserció laboral en temps de pandèmia

Des de l’esclat de la pandèmia les entitats han anat més enllà de les seves activitats principals i han apostat per donar suport a les necessitats bàsiques que demandaven els col·lectius més vulnerables com l’alimentació o el suport personal a nivell emocional. En un moment de reconstrucció social i de lluita per mantenir els llocs de feina, les entitats han fet el possible per suportar la situació malgrat que també s’han vist afectades per la greu conjuntura econòmica. Un bon exemple és el número de llocs de treball d’inserció, que ha augmentat un 16% passant de 158 el 2019 a 184 el 2020, en una ferma aposta per seguir oferint oportunitats a persones en risc d’exclusió social, malgrat trobar-nos en un context advers.

La Cooperativa Roba Amiga, formada per set empreses d’inserció ADAD-L’Encant, Andròmines, Engrunes, Formació i Treball, Recibaix, Solidança Treball i Troballes; és l’encarregada de l’administració dels contenidors i la recollida de roba usada. Després de la recollida, la roba es porta a les plantes de tractament tèxtils on passa per un procés de tria i classificació en funció de l’estat i la tipologia de les peces, per la seva posterior reutilització i reciclatge.

El valor diferencial del projecte és que en cada una d’aquestes fases hi treballen persones que es troben en risc d’exclusió social; persones que dins del seu itinerari sociolaboral tenen l’oportunitat d’accedir a una feina. Els contractes d’inserció són contractes estables (mínim de 6 mesos), regulats a través de la Llei d’Empreses d’Inserció, que permeten a la persona recuperar o adquirir hàbits laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de feina al mercat ordinari. Un cop el treballador/a dóna el salt a l’empresa ordinària, el seu lloc de feina és ocupat per un altra persona en situació de vulnerabilitat que inicia un nou itinerari d’inserció. A més de ser una eina-pont cap al món laboral, els contractes d’inserció també aporten estabilitat econòmica i emocional.

Pel que fa al tractament tèxtil, aproximadament el 50% del material recollit es prepara per a la seva reutilització. Un 45% es prepara per al seu reciclatge a noves fibres. I el 5% restant s’utilitza en projectes de cogeneració elèctrica i calorífica. Aquest projecte segueix un model d’economia circular i sostenible en el temps que genera un doble impacte:

  • Social: genera llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.
  • Ambiental: converteix el residu en un recurs a través de la reutilització i s’evita la
    generació d’emissions de CO2 al medi ambient.

La roba recollida que es pot reutilitzar es gestiona per a la seva posterior distribució. Aquesta es pot destinar a persones provinents dels Serveis Socials, així com per a la comercialització a les botigues de segona mà promogudes per les entitats de Roba Amiga, on s’ofereix a preus assequibles per fomentar la reutilització i el consum responsable.

Per tant, aquests resultats ens animen un any més a seguir treballant per un model d’economia circular i social en què la gestió del residu tèxtil suposa una gran oportunitat de creació de llocs a treball per la inserció laboral.

Recommended Posts