07.09.2015 | La Federació d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) ha proposat crear una prestació econòmica universal de suport a la criança. Es tracta d’un ajut de 2.500 euros anuals –entorn a 208 euros mensuals– per a cada fill d’entre 0 i 18 anys. La Prestació Econòmica Universal per a la Criança (PEUC) cobriria la meitat del cost de criança d’un infant, que segons un estudi (PDF) presentat per la FEDAIA ronda els 5.037 euros anuals a Catalunya. Es calcula que el cost total d’implementació de la proposta seria de 3.552,84 milions d’euros i comprendria la població d’infants a Catalunya (1.366.488 criatures).

La presidenta de la Fedaia, Conxi Martínez, ha explicat que es tracta d’una primera proposta que consistiria en un “ingrés directe universal finançat via impostos” que “compactaria” les actuals desgravacions, beques i subvencions que reben les famílies amb fills menors d’edat. Actualment només existeix una prestació econòmica per a famílies amb baixos ingressos econòmics, que tan sols cobreix el 5% del cost de criança dels fills -aporta 24,25 euros al mes per infant-, i arriba al 13% de la població, ja que està limitada a les famílies amb rendes més baixes.

La proposta contempla una aplicació per terminis de la prestació fins arribar a la seva universalitat: un primer període de dos anys en el qual només hi accedirien les famílies amb ingressos per sota de l’IRSC i un altre de dos anys en el qual s’ampliaria a les famílies amb el doble de l’IRSC. Ampliar notícia al portal Social.cat

Vídeo de l’acte de presentació de la proposta (04.09.2015)

 

Recommended Posts