28.11.2014 | Representants de la PAH, la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes (FAVB), la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAMPAC) i l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya van comparèixer dimarts 18 a la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya amb motiu del procés de tramitació de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania.

Podeu llegir a continuació la crònica de la compareixença que ens arriba des de la plataforma impulsora de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania (veure vídeos de la compareixença).

El 18 de novembre citats per la Comissió de Benestar, Família i Immigració van comparèixer representants de la FAVB, PAH, FAMPAC i OCUC en el marc de la tramitació de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania. En nom de la FAVB va intervenir Lluís Rabell, per la PAH Carlos Macías i Assumpte Ordeig, per la FAMPAC Alex Castillo, i per l’OCUC Anna Castellló.

La intervenció dels compareixents van argumentar a favor de la proposició de llei, des dels seus diversos àmbits i perspectives, aportant dades i arguments. La representació de la PAH va denunciar el retard en la tramitació d’un projecte de llei que a més de ser d’urgència social, segueix el tràmit parlamentari per via d’urgència i van exigir la seva aprovació abans de l’1 de gener 2015.

A continuació els representants dels grups parlamentaris ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, CUP i CiU van intervenir i van preguntar a les persones compareixents. En general es van reproduir els mateixos plantejaments que en l’anterior sessió, els representants del PP i CiU van coincidir en el seu rebuig i critica ideològica a la proposició de llei, en canvi els representants d’ICV-EUiA i CUP van defensar i van ampliar amb dades i arguments la proposició de llei, i els representants d’ERC i PSC van intervenir expressant un suport amb reserves i matisos respecte del projecte de llei.

Amb aquestes quatre compareixences sumen 12 les realitzades fins ara sobre les més de 80 previstes. Ens trobem davant d’una maniobra dilatòria evident, que busca guanyar temps i aconseguir que la proposició de llei decaigui en el cas de celebrar eleccions anticipades. Al ritme actual de compareixences, la proposició de llei no hi haurà esgotat la seva tramitació a la Comissió abans de la celebració de les eleccions al Parlament el 2016.

S’imposa, per tant, una reflexió col·lectiva sobre que iniciatives adoptar per fer respectar el seu caràcter d’urgència social i evitar que se segueixi burlant a la pràctica el mecanisme de participació ciutadana de la Iniciativa Legislativa Popular.

 

Recommended Posts