06.10.2016 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

  • Proposa una atenció més coordinada entre el sistema de salut i dels serveis socials.

  • Oriol Illa aposta perquè que es passi d’un model ‘de la cura’ al de la prevenció i tenir una sanitat més social.

  • Reclama un paper cabdal de les entitats socials en tot aquest procés.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, s’ha reunit aquest dimarts amb el conseller de Salut, Antoni Comín. La delegació de la Taula del Tercer Sector ha estat encapçalada pel seu president, Oriol Illa i per membres de la Junta Directiva.

La Taula del Tercer Sector ha reclamat a Comín que faci passos efectius abans d’acabar la legislatura per potenciar una atenció integrada social i sanitària i permeti una major coordinació entre els serveis socials i els sanitaris, cosa que no passa ara en la majoria de casos. Per a la Taula del Tercer Sector aquesta integració és avui urgent, per millorar l’abordatge dels problemes de salut amb gran impacte en l’àmbit social i relacional  de la persona, atesos els nous perfils d’exclusió social, així com el fet que l’índex de població sobreenvellida (la proporció de les persones majors de 64 anys que tenen 85 anys o més) es duplicarà en els propers anys” .

Pel president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa “el model social i sanitari actual serà cada cop més ineficient, perquè no podrà garantir una atenció ni suficient ni adequada a aquestes noves necessitats” i “seguir amb el model actual seria més car que transformar-lo, i l’increment de recursos que implicaria seria més difícil de suportar per part de la Generalitat”. Illa també defensa que “cal passar d’un model reactiu, que actua quan  el problema  ja existeix,  a un model proactiu que s’avança a la seva aparició”.

Per exemple, per atendre una persona amb problemes de drogodependències ara la persona passa per dos circuits paral·lels (una per atendre la seva els problemes d’addicció i l’altre pels possible problemes d’inserció que se n’hagin pogut derivar); amb una atenció integrada: l’itinerari seria únic, amb una sola porta d’entrada, amb informació compartida i amb una atenció coordinada entre els dos àmbits.

Oriol Illa ha defensat que “cal impulsar un canvi de model centrat en la persona i l’acompanyament de les persones i la gran divisió dels dos models, el sanitari i el social, ho dificulta”. Un model que caldria concebre’l amb una porta d’entrada única, de manera que tant si la persona hi accedeix des dels serveis socials com des dels sanitaris tingui un sol procés de valoració de necessitats, i se li oferixi i tramiti la mateixa cartera de serveis.

Aquesta integració entre serveis socials bàsics dels ajuntaments i les àrees bàsiques de Salut també passa per enfortir el paper de les entitats socials en tot aquest procés. El president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa també ha apostat per reconèixer el paper de les entitats socials com a actors rellevants d’aquesta integració ja que són coneixedores de la realitat social més pròxima i tenen el contacte més directe amb les persones afectades.

Recommended Posts