23.09.2016 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

  • El Codi Civil català estableix que les finques urbanes procedents d’herències intestades han de ser destinades  preferentment al compliment de polítiques d’habitatge social mitjançant establiments d’assistència social.
  • Les entitats socials catalanes necessiten amb urgència 770 habitatges per a les persones que atenen
  • La Generalitat té avui en disposició 32 finques urbanes provinents d’herències intestades 
  • Aquests habitatges se sumen als 256 habitatges que la Generalitat es va comprometre el març a cedir a les entitats socials.
  • Junqueras, Borràs i Illa formalitzen el conveni en un acte al Palau de la Generalitat.

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda i el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, han signat aquest dijous un protocol de col·laboració per a la cessió d’habitatges procedents d’herències intestades a les entitats socials de la Taula del Tercer Sector. La signatura del protocol ha anat a càrrec dels consellers Junqueras i Borràs, i del president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa.

D’acord amb l’article 442-13 del Codi Civil català, l’acord signat avui explicita que el Govern destinarà, de forma preferent, aquelles finques urbanes que provenen d’herències intestades i siguin aptes per a programes socials d’habitatge, a cobrir necessitats de persones en risc d’exclusió residencial ateses per entitats del Tercer Sector Social.

A dia d’avui, la Generalitat de Catalunya té en disposició un nombre aproximat de 32 finques urbanes provinents d’herències intestades a diferents municipis que, en base a aquest conveni, podran ser ara cedides a entitats socials.

Aquestes cessions contribuiran a cobrir la necessitat d’habitatge social que tenen avui les entitats socials catalanes per als usuaris que atenen, una necessitat estimada en 770 habitatges abans de dos anys, segons un estudi fet per la Taula del Tercer Sector (‘La contribució del Tercer Sector al lloguer Social’, gener 2016).

D’altra banda, aquest conveni s’inscriu en el compliment de la mesura 9 del III Pla de Suport al Tercer Sector Social, signat entre el Govern i la Taula del Tercer Sector el passat 25 de juliol, en la qual el Govern es comprometia a contribuir a l’ampliació i la millora del parc d’habitatges de lloguer social del Tercer Sector Social destinat a persones en risc d’exclusió residencial.

El compromís que assumeix el Govern mitjançant aquest conveni es basa en l’article 442-13 del Codi Civil de Catalunya, que estableix que “la Generalitat de Catalunya ha de destinar els béns heretats o llur producte o valor a establiments d’assistència social o a institucions de cultura, preferentment del municipi de la darrera residència habitual del causant a Catalunya. Si no n’hi ha en el dit municipi, s’han de destinar als establiments o a les institucions de la comarca o, si tampoc no n’hi ha a la comarca, als de caràcter general a càrrec de la Generalitat. Si en el cabal relicte hi ha finques urbanes, la Generalitat de Catalunya les ha de destinar preferentment al compliment de polítiques d’habitatge social, sia directament sia reinvertint el producte obtingut en alienar-les, segons llurs característiques”.

Fins ara, la Generalitat venia els immobles procedents d’herències intestades i els diners que rebia d’aquesta venda es destinaven a entitats socials i culturals. Ara, veient la necessitat de disposar d’habitatges que tenen les entitats del Tercer Sector, el Govern impulsa que les finques urbanes que s’heretin es puguin destinar directament a complir polítiques d’habitatge social amb les entitats del Tercer Sector.

Pel president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa “els habitatges procedents d’herències intestades permetran seguir ampliant l’ínsuficient parc públic i privat d’habitatges socials del país, i permetran atendre millor les persones que necessiten un habitatge per a portar una vida més autònoma”. “Disposar d’un habitatge és clau per a poder començar a sortir d’una situació d’exclusió. Per això el Tercer Sector necessita habitatges per als col·lectius que atén i ha demostrat que els pot gestionar amb professionalitat i eficiència”, ha conclòs Illa. 

Recommended Posts