17.12.2014 | La Taula del Tercer Sector Social ha presentat la Fundació Hàbitat3, gestora d’Habitatge Social del Tercer Sector Social de Catalunya constituïda per federacions d’entitats de la Taula i la mateixa Taula per cercar i oferir habitatges de lloguer a preus molt baixos a persones o famílies en situació o risc d’exclusió social. La utilització dels habitatges es pretén que vagi vinculada a programes d’acompanyament social perquè les pesrsones destinatàries tinguin el suport necessari per a la inserció social.

La Fundació Hàbitat3 negociarà amb propietaris d’habitatges buits –d’administracions públiques, entitats financeres o privats– les diverses formes d’obtenció d’aquests habitatges: cessió d’ús, donació o compra. En el cas de les cessions d’ús, la Fundació Hàbitat3 respondrà davant dels cessionaris pel que fa als pagaments mensuals que es convinguin, del bon ús dels habitatges i del seu retorn en perfecte estat. Aquests habitatges es destinaran a les demandes que la Fundació Hàbitat3 rebi de les entitats integrants de la Taula o d’administracions públiques per donar allotjament a persones o famílies amb dificultats.

En el cas d’habitatges sol·licitats per entitats socials seran elles mateixes les que faran l’acompanyament social de les persones usuàries. En el cas d’habitatges sol·licitats per administracions públiques i que no comptin amb un acompanyament social previ, la Fundació Hàbitat3 demanarà a les entitats socials la prestació d’aquest servei mitjançant un sistema de distribució entre les entitats que hi optin.

Actualment a Catalunya el parc d’habitatges de lloguer social no arriba a 60.000 i en farien falta 230.000 per assolir els estàndards mitjans europeus d’un 15% de parc destinat a finalitats socials, mentre que hi ha 450.000 habitatges buits.

+info al web de la Taula

Recommended Posts