01.04.2020 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

  • Alerta que la crisi del coronavirus tindrà un impacte social greu i que ara és una prioritat indiscutible garantir l’accés a aquesta prestació a les persones més vulnerables que estan, o que estaran aviat, en una situació d’emergència social. A més, insisteix que el procés de tramitació ha de ser “àgil i flexible” per assegurar, de manera immediata, la garantia d’ingressos a aquestes persones que se n’han quedat sense.
  • “A Catalunya, tenim un instrument que ens pot ajudar a contenir les conseqüències socials de la COVID-19 i evitar que la taxa de risc de pobresa pugi encara més, però aquesta eina no funcionarà en els seus màxims (com ja ha passat fins ara) si no disposem del reglament. Fa massa temps que ho reclamem però ara, més que mai, cal que aquest ajut es desplegui completament per assegurar el seu correcte funcionament” assegura Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector.
  • Tot i que la taxa de risc de pobresa a Catalunya és del 21%, es calcula que actualment només un 8% d’aquest col·lectiu percep aquesta prestació social.

Barcelona, 1 d’abril de 2020.- Avui es posa en marxa l’última fase de la implementació progressiva de la Renda Garantida de Ciutadania i ja queda establert l’import màxim previst per a aquesta prestació, això arriba just en plena crisi de la COVID-19. La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya reclama al Govern que acceleri l’aprovació del reglament que ha de permetre desplegar completament i garantir la correcta implementació d’aquest dret social perquè és “imprescindible i urgent” davant l’escenari que s’ha obert a partir de la pandèmia i que empitjora encara més la fragilitat econòmica en la qual viuen moltes persones (incapacitat per cobrir les necessitats més bàsiques, atur, infrahabitatge, sensellarisme, etc.). Es calcula que a Catalunya hi ha 130.000 persones que no tenen cap ingrés, segons les últimes dades d’IDESCAT (2019), i la taxa de risc de pobresa ja fa anys que està al voltant del 20%, amb una pobresa crònica, estructural i intermitent, que colpeja especialment la infància, les dones, la gent gran i les persones migrades.

La crisi del coronavirus no és només sanitària és també una crisi social, per això és imprescindible i urgent que la Renda Garantida funcioni al 100%. És una prioritat indiscutible que persones que estan, o que estaran aviat, en una situació d’extrema vulnerabilitat puguin accedir-hi i que la tramitació sigui àgil i flexible. Hem de protegir, de manera immediata, aquestes persones que s’han quedat sense ingressos per afrontar les necessitats més bàsiques” alerta Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector que recorda que la garantia d’ingressos de les llars afectades per aquesta crisi és fonamental per no deixar ningú enrere. “A Catalunya, tenim un instrument que ens pot ajudar a contenir les conseqüències socials de la COVID-19 i evitar que la taxa de risc de pobresa pugi encara més, però aquesta eina no funcionarà en els seus màxims (com ja ha passat fins ara) si no disposem del reglament. Fa massa temps que ho reclamem però ara, més que mai, cal que aquest ajut es desplegui completament per assegurar el seu correcte funcionament” afegeix Alsina.

Insuficient en cobertura, però també en quantia

Tot i que avui es posa en marxa l’última actualització dels imports de la Renda Garantida de Ciutadania i que l’ajut arriba als màxims previstos, la Taula considera que aquesta prestació encara és insuficient no només en cobertura sinó també en quantia.

Segons les últimes dades publicades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (desembre 2019), actualment hi ha 124.000 persones beneficiàries de la Renda Garantida i complements. Tot i això, segons l’última enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT (2019), la població en risc de pobresa a Catalunya equival al 21%, és a dir 1.600.000 persones. Per tant, si tenim en compte les 124.000 persones que reben l’ajut, actualment només un 8% de la població catalana en risc de pobresa percep aquesta prestació social.

Segons la planificació establerta per aquesta prestació, a partir d’avui els imports assignats a la RGC passen a ser per a una persona adulta de 664€/mes i per a una família de dos adults i dos fills, de 1.196€/mes.

image.png

* Xifres corresponents a la prestació garantida + complementària d’inserció (150€/mes). Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si partim de la base que la mitjana del preu del lloguer a Catalunya equival a 698€/mes, s’evidencia que, malgrat l’increment de l’import de la prestació, per fer front a les despeses de la llar una persona adulta finalitzarà el mes amb deute i una família de dos adults i dos fills, tindrà poc més de 490€/mes per subsistir.

Unitat familiar

Import RGC 2020

€/mes

Mitjana preu lloguer

€/mes

Renda residual

€/mes

1 adult

664

698,36

-34,36

2 adults +

2 fills/es

1.196

698,36

497,64

A això se li suma que la despesa mitjana anual per persona és de 13.270€ (IDESCAT, 2019) que traslladat a una unitat familiar conformada per una sola persona perceptora de la Renda Garantida de Ciutadania, indica que aquesta a finals d’any ingressarà poc més de 7.700€. És a dir, li faltaran més de 5.500€ per acabar de fer front a les despeses d’aquest any 2020.

És per aquest motiu que la Taula també creu que és imprescindible actualitzar l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) a través del qual es calcula l’import de la RGC i que no s’actualitza des de fa 10 anys, el 2010.

Recommended Posts