Estudi ICD sobre Violència sexual a Catalunya17.03.2017 | L’Institut Català de les Dones ha fet públic l’estudi L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya, estructurat en tres apartats:

Marc conceptual sobre les Violències Sexuals. Violències sexuals: un marc conceptual, teòric i ètic (Autores: Patsilí Toledo i Montse Pineda)

Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals (matrimonis forçats, mutilacions genitals femenines, tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, assetjament i agressions sexuals) (Autores: Patsilí Toledo, Encarna Bodelón, Neus Tur i M. Jimena Martínez)

Diagnosi sobre el model d’abordatge de les violències sexuals a Catalunya (Autoria: Creación Positiva)

 

Es tracta d’un treball realitzat pel Grup d’investigació Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la ONG Creación Positiva durant els anys 2015 i 2016.

 

Recommended Posts