17.05.2017 | Nota de Premsa de l’entitat Noves Vies

L’Ajuntament de Barcelona segueix sense respectar els drets dels menors immigrants.
L’Associació Noves Vies destaca entre altres aspectes per la defensa dels drets dels menors immigrants.

L’any 2014 va aconseguir vàries sentències davant del Tribunal Suprem on destacava el problema de la Generalitat i la Fiscalia de Barcelona en les proves de determinació de l’edat.

Des de fa anys ha posat sobre la taula de l’Ajuntament de Barcelona que els menors que arriben a la ciutat han de ser acompanyats d’acord al que estableix la llei d’estrangeria (article 35.3) a un centre de protecció de menors però l’Ajuntament de Barcelona els destina davant la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, l’Oficina d’Atenció al Menor. Allà són tractats com persones detingudes i no reben aquesta atenció inicial que imposa la llei i el Conveni dels Drets del Nen.

Aquest any mateix l’Associació Noves Vies i la Fundación Raices (de Madrid) hem presentat amb col·laboració d’altres entitats un informe alternatiu davant del Comité dels Drets del Nen de Nacions Unides on destaquem moltes vulneracions dels drets dels menors immigrants.

A l’Ajuntament de Barcelona s’ha posat en coneixement d’aquest fet però de moment la passivitat en el respecte dels drets d’aquests menors ha brillat per la seva absència.

Recommended Posts