Conveni Hàbitat3 i Col·legi Admninistradors de Finques22.01.2016 | El passat dimecres 20 de gener, la Fundació Hàbitat3 i el Col·legi d’Administradors de Finques van signar un conveni per sumar esforços en la cerca d’habitatges de lloguer social. S’espera que l’acord també contribueixi a la cessió d’habitatges a Hàbitat3 per part dels membres del col·legi i la seva clientela.

Ambdues organitzacions han fet èmfasi en l’increment de la taxa d’atur des de 2007 i la seva repercussió a les economies familiars. A banda dels desnonaments causats per l’execució hipotecària de pisos de compra, s’ha detectat un nombre creixent de persones i famílies que viuen en habitatges rellogats o amb lloguers que no poden pagar amb els seus ingressos i que, a la llarga, corren el risc de ser desallotjats.

La Fundació Hàbitat3 vol, amb aquest conveni, reforçar la seva tasca de suport a persones en dificultats per accedir a un habitatge assequible, en col·laboració amb les entitats del tercer sector i l’administració pública. Actualment, gestiona 178 habitatges de lloguer social, on hi viuen 512 persones de 153 famílies diferents.

Recommended Posts