Skip to content

20180807_Congres-Serveis-socials-basics07.08.2018 | Organitza Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

El III Congrés de Serveis Socials Bàsics tindrà lloc el 17 i 18 d’octubre a La Farga Congress (Girona, L’Hospitalet de Llobregat). Sota el lema ‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva’, pretén posar de manifest la situació actual, el futur dels Serveis Socials Bàsics i el paper dels i les professionals.

Ens trobem amb l’emergència de moviments socials que no només posen en crisi el sistema, sinó que ens interpel·la i convida a replantejar i repensar altres maneres de donar resposta a les necessitats socials.

El Congrés respon a la necessitat d’analitzar, comprendre i intervenir en aquesta realitat social que és complexa i requereix de l’articulació i complementarietat de diferents perspectives professionals amb l’objectiu d’establir l’intercanvi d’expertesa professional com a element clau per fer visibles les fortaleses en l’acompanyament professional.

El III Congrés de Serveis Socials Bàsics s’emmarca en quatre eixos desglossats en diversos continguts:

  • La fortalesa del professional al servei de les persones
  • La ciutadania, protagonista dels Serveis Socials Bàsics
  • Altres serveis en interacció amb els Serveis Socials Bàsics
  • Les polítiques socials: 10 anys de la Llei de Serveis socials

El preu d’inscripció és de 60 euros per als membres dels col·legis organitzadors, 35 euros per a estudiants i persones col·legiades a l’atur i 80 euros per a la resta.

Programa

Inscripcions