29.01.2109 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

  • Davant les greus febleses del sistema, reclama “valentia i determinació” per passar dels “pedaços” a un replantejament a fons del model que ofereixi una “solució duradora, sostenible i viable” i que “deixi de banda els interessos partidistes i electoralistes”
  • També demana polítiques actives d’ocupació, que afavoreixin que les dones puguin conciliar la vida laboral i familiar, que fomentin la natalitat, l’increment dels salaris i polítiques migratòries. A més, alerta sobre la bretxa de gènere (les dones cobren un 34% menys que els homes) i el negoci dels plans de pensions privats
  • Les principals febleses del sistema són la baixada dels ingressos, perquè les cotitzacions cauen, i l’augment constant de pensionistes
  • Les pensions són més del 70% del total d’ingressos de la gent gran i són un dret social imprescindible per garantir una vida digna i autònoma
La Taula ha presentat el nou dossier ‘Catalunya Social’ que fa una anàlisi sobre les pensions. L’informe El sistema de pensions a Espanya. Les febleses d’un model que urgeix una solució duradora -elaborat per Natàlia Vila, periodista del diari Ara- evidencia que aquest sistema està en crisi per la caiguda dels ingressos i per l’augment constant del nombre de pensionistes, el que fa que el model sigui feble i inestable. Cal tenir en compte que les pensions representen el 70% del total dels ingressos de la gent gran i que la despesa en pensions és la partida més important dels pressupostos, i no deixa de pujar (ocupen gairebé 40 de cada 100 € gastats en despesa pública).
A tot això, cal afegir-hi altres factors que també estan contribuint a desestabilitzar el sistema:
 – El Fons de Reserva o l’anomenada ‘guardiola de les pensions‘ està sota mínims. En els últims anys, s’han retirat més de 74.000 milions d’euros i només en queden 8.000 €.
 – L’increment de l’esperança de vida. Prestacions més altes i que es cobren durant més temps.
 – Els canvis demogràfics amb una piràmide demogràfic que s’està invertint. El gruix de persones adultes que es jubilaran els pròxims anys és més gran que els nens i joves que entraran al mercat laboral.
L’estudi també alerta sobre la bretxa de gènere (les dones cobren un 34% menys que els homes i 3 de cada 4 persones que cobren la prestació no contributiva, la més baixa, són dones), sobre el negoci dels plans de pensions privats i sobre la problemàtica que no permet compatibilitzar la Renda Garantida de Ciutadania amb les pensions. La prestació seria una opció per complementar aquelles pensions més baixes. A més, apunta la importància del fenomen migratori com a una oportunitat per aconseguir l’entrada de nous treballadors en el mercat laboral.
Davant aquesta situació, la Taula reclama “valentia i determinació” per passar dels “pedaços” a un replantejament a fons del model que ofereixi una “solució duradora, sostenible i viable” i que “deixi de banda els interessos partidistes i electoralistes”. També demana polítiques actives d’ocupació, que afavoreixin que les dones puguin conciliar la vida laboral i familiar, que fomentin la natalitat, l’increment dels salaris i l’aplicació de polítiques migratòries que promoguin la inclusió, la inserció laboral i la formació de les persones.
“La solidaritat entre generacions té un futur molt negre. El que s’ha fet fins ara són pedaços, són solucions temporals i improvisades. Prou d’anar a batzegades. Insistim en què calen polítics que facin polítiques valentes que deixin de banda els interessos partidistes i electoralistes” ha assegurat la presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, a la presentació de l’informe. Alsina ha instat a tots els grups polítics i agents socials a “assolir un gran pacte de consens que ens permeti repensar el sistema de pensions perquè sigui viable i sostenible, per garantir un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar i sobretot per assegurar la protecció i la dignitat de la gent gran, més enllà dels cicles polítics”.
La presentació del dossier ha comptat també amb un debat amb tres experts d’entitats socials: Enrique Peidró, responsable de temes jurídics de la FATEC(Federació d’Associacions de gent gran de Catalunya); Ángel Marcos, president de la FCUDP (Federació catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes) i Víctor Sastre, tècnic del servei d’inclusió laboral de Sabadell d’ECOM.

Recommended Posts