L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’objectiu d’assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’organització municipal i intervenir en aquells aspectes millorables des d’una perspectiva de gènere. El pla s’estructura en 33 mesures concretes dirigides a 13.000 treballadors municipals i agrupades en sis eixos d’actuació: ‘Reforç de la cultura corporativa’, ‘Promoció de la presència equilibrada’, ‘Potenciació de la sensibilització formació’, ‘Millora del llenguatge no sexista’, ‘Prevenció de l’assetjament i la salut laboral’, i ‘Impuls de noves formes de treball’.

En l’elaboració d’un diagnòstic previ, l’Ajuntament de Barcelona havia constatat que la presència de dones i homes dins l’organització municipal és desequilibrada en el cas dels Bombers, la Guàrdia Urbana i  Acció Social i Ciutadania. Entre les accions previstes, s’impulsaran campanyes per potenciar l’accés de les dones a feines masculinitzades o dels homes a treballs que normalment recauen en dones, especialment dins dels àmbits de l’acció social i l’educació. +info

Recommended Posts