Televisió de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill han elaborat conjuntament Tot un món. Material didàctic a les aules, que pren com a punt de partida alguns capítols del programa Tot un món per acostar el fenomen migratori a les aules i treballar les actituds envers la immigració des d’un enfocament socioafectiu. El passat 15 de març es va fer una primera presentació del material a Barcelona i també se’n faran presentacions a Girona, el 4 d’abril; Tarragona, l’11 d’abril; Lleida, el 4 de maig; i Tortosa, l’11 de maig. El material està disponible en format digital i també es pot rebre gratuïtament.

Recommended Posts