A partir d’una documentació prèvia i en base a quatre preguntes sobre la pobresa –amb un enfocament específic a la ciutat de Barcelona—, dimecres passat, 26 de gener, va tenir lloc la primera Taula de deliberació de l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. ECAS hi va participar a través de la seva presidenta, Teresa Crespo, que des de la fila zero va aportar la seva visió al voltant de les qüestions plantejades: concepte de pobresa i característiques, objectius a Barcelona en el marc de l’Estratègia 2020, avaluació de les mesures adoptades fins al moment, i prospecció d’una possible evolució negativa de la pobresa a la ciutat.

Els resultats de la sessió es plasmaran en un document i donaran peu a noves trobades al voltant de l’estratègia a seguir per assolir un creixement sostenible i integrador. Un dels obstacles detectats durant aquesta primera taula de deliberació és l’abast limitat de l’actuació municipal, donada l’existència d’elements externs que no depenen de l’Ajuntament i que dificulten –o fins i tot impossibiliten— l’eradicació de la pobresa.

Les taules de deliberació són una iniciativa de l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva que pretén oferir un espai de reflexió sobre fenòmens socials i temes d’interès per a la ciutat. En aquesta primera trobada es va aplicar una nova metodologia de participació que, a partir de les preguntes inicials, donava als participants un temps acotat per a fer les seves aportacions.

Recommended Posts