La Comissió Europea ha posat en marxa recentment el Semestre Europa amb la publicació de la revisió anual de creixement, l’Informe sobre la situació d’Europa 2020 i el projecte d’informe conjunt sobre l’ocupació. L’EAPN critica que tant la revisió com les polítiques de la Comissió s’han centrat exclusivament en el creixement, la consolidació fiscal i la reducció del dèficit públic sense tenir en compte les conseqüències que aquestes mesures puguin tenir en l’augment de la pobresa i l’exclusió social. En un comunicat emès aquesta setmana (llegir en anglès o francès), el director de l’EAPN, Fintan Farrell, mostra la seva preocupació perquè als informes de la comissió “no es fa esment d’un enfocament integrat per garantir un creixement inclusiu”, cosa que pot conduir a repetir “els errors de l’Estratègia de Lisboa”. Farrell afegeix que “l’enfocament de les retallades pressupostàries, exercint pressió sobre els Estats membres per les mesures d’austeritat i una reducció dels salaris només augmentarà la pobresa i perillosament debilitar la cohesió social a la Unió Europea, quan aquesta cohesió és més necessària”.

Recommended Posts