“Les entitats socials hem de parlar de més coses, de tot el que afecta a la ciutadania i no només dels serveis socials”. Carlos Susías, president de l’EAPN Espanya, aposta perquè les organitzacions d’acció social ampliïn el seu camp de visió i generin discurs en diferents direccions –sistema fiscal, condicions laborals, vivenda…-, tal i com va argumentar el passat 13 d’octubre a la conferència ‘Per una estratègia de lluita contra la pobresa i l’exclusió social 2011-2020’, organitzada per la Federació Catalana del Voluntariat en el marc de la Jornada de Voluntariat i Pobresa. Susías també posa deures al sector en altres sentits: cal situar la persona al centre de l’acció, resoldre els dilemes entre gestió i reivindicació i dotar-se de més participació social.

Incidir en les polítiques socials i guanyar més pes i representativitat són objectius reiterats entre les plataformes del sector, i especialment rellevants en l’actual context de crisi, en què “els únics fons que són constantment qüestionats són els destinats a les persones més vulnerables”, tal i com denuncia. En aquest sentit, el president de l’EAPN Espanya es va mostrar convençut que cal ensenyar a la societat el valor afegit que té el sector de l’acció social com a agent de desenvolupament econòmic i social: en la interacció amb la persona i la seva vivència ciutadana, el voluntariat i la voluntat predictiva i no reparadora, entre d’altres. En un gest d’autocrítica Susías també alerta que si es vol un nou model social també cal que les organitzacions construeixin missions i objectius conjuntament,  treballin la seva transparència  –“si ens volem dirigir a la societat, aquesta ha de saber qui som i com prenem les decisions”-, impliquin activament les persones vulnerables a totes les fases dels programes que els afecten i treballin el voluntariat com a motor de cohesió.

Recommended Posts