La primera Convención del Tercer Sector de Acción Social, celebrada a Madrid els dies 30 de setembre i 1 d’octubre, va escenificar l’acord d’una possible unificació de les tres plataformes organitzadores –l’EAPN, la Plataforma de ONG de Acción Social i la Plataforma del Voluntariado- per tal de crear una organització única a nivell estatal. El projecte de fusió compta amb el vist i plau tant de les entitats de base com de l’administració, malgrat que encara no s’han abordat qüestions clau com la representativitat de les autonomies i les entitats que les representen. ECAS, que forma part de l’EAPN en tant que membre de la Taula del Tercer Sector, va ser present a la Convenció mitjançant una comissió de representants formada per la presidenta, Teresa Crespo, i els membres de la Junta Directiva Sònia Fuertes i Xavier Puig, que també forma part del Comitè Executiu de l’EAPN en representació de la federació. En un espai de la Convenció dedicat a l’intercanvi d’experiències, Sònia Fuertes va presentar una comunicació sobre els Plans d’inclusió locals de Catalunya, que va generar un debat enriquidor al voltant de la participació, la incidència política i el paper del Tercer Sector. D’acord amb el programa de la Convenció, també es va presentar el document de Propuestas del Tercer Sector de Acción social para una estategia de inclusión y cohesión social 2010-2020 en España –ECAS ha fet aportacions amb la participació de Teresa Crespo a la taula de l’EAPN Catalunya-, que es va debatre en tres grups de treball per tal de recollir els suggeriments sobre els aspectes mes destacats. La Convenció va finalitzar amb la lectura d’una declaració conjunta de les entitats organitzadores de compromís amb la lluita contra l’exclusió i la defensa dels drets socials d’acord amb l’estratègia 2010-2020.

Recommended Posts