20180323_logo-recicla-cultura23.03.2018 | Organitza Fundació Servei Solidari

El projecte Recicla Cultura és una iniciativa de la Fundació Servei Solidari en què participen 143 entitats entre empreses, escoles, universitats, i altres entitats com ajuntaments i associacions. Consisteix en una recollida de llibres (que no siguin de text) per tal de vendre’ls per Sant Jordi. Els beneficis que se n’obtinguin es destinaran a un programa solidari d’aprenentatge de la llengua, ja que l’aprenentatge de les llengües d’acollida és el primer pas per a la inclusió social de les persones nouvingudes.

Segons les dades oficials, a Catalunya una de cada quatre persones estrangeres no fan servir ni el català ni el castellà com a llengua habitual, de manera que l’objectiu d’aquest projecte d’inclusió social és la captació de fons per ampliar l’oferta de cursos d’acollida sociolingüística i d’alfabetització per a persones en situació vulnerable.

Els particulars que vulguin col·laborar poden adreçar-se a  albert.francoli@serveisolidari.org i us indicaran com portar-los a la seu de Servei Solidari.

També hi poden col·laborar empreses i escoles.

Recommended Posts