propostesTaula25M15.04.2014 | Nota de premsa emesa per la Taula d’entitats del Tercer Sector social:

  • El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys
  • Es reunirà amb els caps de llista dels partits polítics durant les pròximes setmanes.

La Taula del Tercer Sector ha fet públic aquest dilluns el document ‘Per una Europa sense pobresa, exclusions ni desigualtats’, que inclou 18 propostes adreçades als partits polítics en vistes a les properes eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig. En les properes setmanes representants de la Taula es reuniran amb els principals partits que concorren a aquestes eleccions per presentar-los aquest conjunt de propostes per a la propera legislatura 2014-2019. La Taula del Tercer Secor espera que aquestes propostes siguin incloses ens els programes electorals de les diferents formacions polítiques que concorren a les eleccions del 25-M i les incorporin en la seva futura acció parlamentària.

El document inclou propostes encaminades a la protecció dels drets socials fonamentals, la lluita contra la pobresa i les desigualtats i l’enfortiment i reconeixement del Tercer Sector. Entre d’altres, el document inclou les propostes següents:

  • Acabar amb les polítiques d’austeritat, pal•liar els seus efectes socials devastadors en alguns Estats membres, i promoure un pla d’inversó social a llarg termini que asseguri la viabilitat i la sostenibilitat dels sistemes de protecció i benestar social de tots els Estats de la Unió.
  • Fer les reformes necessàries en les normatives del sector bancari per garantir i protegir el dret fonamental a l’habitatge i impedir les legislacions hipotecàries abusives.
  • Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants d’asil i aprovar una política migratòria comuna basada en l’acollida de les persones nouvingudes i la cooperació per al desenvolupament amb els seus països d’origen.
  • Prioritzar l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement inclusiu en la governança econòmica europea, i garantir l’aplicació efectiva del 20% dels fons estructurals a programes de lluita contra pobresa.
  • Materialitzar la Recomanació sobre Inclusió activa en directives vinculants per als Estats membres, especialment en una directiva que garanteixi sistemes adequats de rendes socials mínimes i de prestacions econòmiques universals per fill/a menor d’edat en tots els Estats de la Unió.
  • Garantir que en els procediments d’externalització dels serveis socials i d’atenció a les persones, els Estats membres garanteixin la qualitat d’aquests serveis per mitjà de plecs de contractació que prioritzin els criteris tècnics socials per damunt dels econòmics.
  • Aprovar una directiva que estableixi que, a fi de no discriminar les entitats del Tercer Sector en els procediments de contractació pública, la valoració del preu es faci sobre la totalitat de l’oferta, IVA inclòs, quan aquest impost sigui un cost per a l’entitat contractant.

La Taula del Tercer Sector també aprofita la publicació d’aquestes propostes per evidenciar l’augment de les desigualtats a la Unió Europea. El nombre de persones pobres a la Unió Europea ha crescut en 10 milions els darrers 5 anys, fins arribar a 124 milions (un europeu de cada quatre). Les desigualtats en la distribució dels ingressos també s’han eixamplat: el 20% de població més rica ingressa 5,1 vegades més que el 20% de població més pobra. I la desocupació ha passat d’una taxa del 7,1% el 2008 al 10,9% el 2013, que significa que 26 milions d’europeus no tenen feina. Aquestes són dades de l’”Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel•ligent, sostenible i integrador” publicat per la Comissió Europea.

Per la Taula del Tercer Sector, la situació social de la Unió Europea hauria de ser la màxima prioritat per als candidats de les Eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig de 2014. Necessitem un Parlament Europeu que estigui al costat de la ciutadania i defensi els seus interessos. Un Parlament que redueixi l’enorme distància actual entre els qui ostenten el poder polític i econòmic a la Unió Europea i els seus ciutadans.

A partir del dimarts 22 d’abril, la Taula del Tercer Sector iniciarà una ronda de reunions amb els caps de llista dels partits catalans a les eleccions europees per tal de presentar-lo el document de propostes. La primera reunió serà amb el candidat del PSC, Javi López i se celebrarà el dimarts 22 d’abril al matí a la Taula del Tercer Sector (Carrer Rocafort 242 bis. 2 planta). (s’enviarà convocatòria)

Document ‘Per una Europa sense pobresa, exclusions ni desigualtats’ (PDF)


Recommended Posts