09.04.2018 | Publica l’Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família acaba d’editar les memòries de dos dels seus programes:

20180409_Portada-TRIA‘Tria. Evolució intercultural de les dones joves pakistaneses i les seves famílies’ (PDF). Aquest ha tingut diversos objectius: com a objectiu principal, la prevenció de la descapitalització social i educativa de les dones joves pakistaneses que accepten matrimonis concertats amb homes residents al seu país d’origen; com a objectius específics, caracteritzar els factors culturals i socioeconòmics subjacents als matrimonis concertats i conèixer les motivacions i el grau d’acceptació d’aquesta pràctica per part de les mares grans i de les dones joves. Les conclusions d’aquest informe confirmen una “pràctica d’aliances matrimonials concertades, arrelada i estesa en la comunitat pakistanesa a Catalunya. Aquesta pràctica parteix d’una minvada autonomia de la voluntat de les dones alhora que perpetua el seu constrenyiment i la manca d’horitzons i fomenta l’empobriment de les famílies més vulnerables”.  Han participat en aquest estudi qualitatiu associacions de dones pakistaneses, informants claus de la comunitat i s’ha fet servir la metodologia de Grup Focal amb dones i homes utilitzant una aproximació antropològica intercultural.

 

20180409_Portada-TEMPS‘Temps Retrobat. Les dones i la Reforma Horària’ (PDF). Aquest Informe reflecteix com són capaces les dones de pensar el temps quan tenim un temps per a fer-ho.  Han participat en aquest estudi qualitatiu dones vulnerables que viuen en condicions adverses i retallen les seves necessitats més bàsiques i dones professionals que es mouen entre temps i espais molt diversos i contradictoris. Totes elles han contribuït apassionadament a donar forma a un seguit d’idees, propostes i recomanacions pràctiques per canviar la cultura imperant del temps i poder viure aquests canvis en primera persona, alhora que busquen que aquests se sostinguin al llarg del temps.

 

 

Recommended Posts