12.03.2021 | Nota de premsa de la Fundació Formació i Treball i l’Hospital Clínic

  • El programa és una realitat gràcies a l’impuls del Clínic i la Fundació Formació i Treball
  • El projecte, que compta amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, CaixaBank i Kern Pharma, ha permès crear un servei de cuidadors i cuidadores professionals a domicili.

L’Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball (promoguda per Càritas Diocesana de
Barcelona) han liderat el projecte social de cuidadors i cuidadores per a pacients sense suport familiar per ser atesos en el seu domicili després d’un trasplantament de medul·la òssia. El projecte rep el suport de CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació ”la Caixa”, i del laboratori farmacèutic Kern Pharma. Un projecte d’innovació social que permet la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i, al mateix temps, un acompanyament i suport efectius per als pacients del Clínic que no disposen d’un cuidador o xarxa de cuidadors per fer el trasplantament de medul·la òssia a domicili, essent aquest un dels requeriments necessaris per ser candidat a aquesta modalitat assistencial.

El projecte “Recuperem vides, evitem l’exclusió social” ha permès crear un servei de cuidadors i cuidadores professionals a domicili pel Programa de Trasplantament Domiciliari de l’Hospital Clínic de Barcelona, mitjançant un Pla Formatiu teòric i pràctic, que garanteixi l’accés a aquells i aquelles pacients que fins ara, tot i complir cadascun dels criteris mèdics requerits, quedaven exclosos al no comptar amb un cuidador o cuidadora que els acompanyés en el període de convalescència, que suposa una mitjana de 14 dies i amb un acompanyament de 24 hores diàries. D’aquesta manera, Formació i Treball s’encarrega de seleccionar als cuidadors i els professionals de la Unitat d’Atenció Domiciliària (UAD) de formar-los per fer efectiva la seva feina al domicili dels pacients.

Paral·lelament, el programa permet que aquest servei potenciï la inclusió al mercat de treball a persones en risc d’exclusió que participen del programa APROP de la Fundació Formació i Treball, com a professionals de la cura dels i les pacients trasplantats a domicili.

Els cuidadors i cuidadores dels pacients del Programa de Trasplantament Domiciliari tenen, d’aquesta manera, un paper d’acompanyants instruïts en l’àmbit assistencial que intervenen en aspectes com: vetllar per l’estat de salut del i la pacient (davant qualsevol incidència informen immediatament als professionals sanitaris responsables), impulsar als pacients a continuar amb el seu tractament, vetllar i garantir l’acompliment dels controls diaris o ajudar-los a superar possibles barreres emocionals que puguin posar en risc l’èxit del tractament, entre d’altres.

D’altra banda els resultats que aconsegueix aquest programa a través d’aquesta nova figura de cuidador o cuidadora són: la millora del procés de convalescència de les persones que reben l’atenció domiciliaria en comparació amb aquelles que reben atenció a l’hospital durant el seu procés de recuperació. Al mateix temps, el programa permet millorar l’ocupabilitat de les persones que realitzen la funció de cuidadors i cuidadores a domicili de manera remunerada i que provenen de col·lectius en risc d’exclusió i vulnerabilitat.

La població objecte d’aquest projecte estarà constituïda per unes 10 persones/any, d’un total d’uns 30-35 pacients/any del programa de trasplantament domiciliari del Clínic, que no poden ser ateses al seu domicili per manca total o parcial d’un cuidador familiar.

Durant el 2019, es va desenvolupar el projecte pilot per verificar la bona execució del programa, gràcies a la col·laboració en el finançament de Càritas Barcelona i el laboratori farmacèutic Kern Pharma. Va consistir en fer el seguiment a 3 pacients, dos durant les 24 hores i un tercer durant 16 hores del dia, els 14 dies d’acompanyament domiciliari. A nivell d’inserció laboral dels cuidadors/es que vam participar, de les 7 persones 3 d’elles van trobar feina, aconseguint un índex d’inserció del 43%.

Pel Dr. Francesc Fernández Avilés, Coordinador del programa d’atenció a domicili de l’Institut Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques i Consultor del Servei d’Hematologia “aquest programa és la solució pels pacients que no podien disposar d’un cuidador parcial a complet. És un clar exemple d’un projecte de col·laboració entre una institució sanitària pública i una fundació privada.

Per Marina Arnau Olivé, Co-Directora de la Fundació Formació i Treball, “ha permès que les persones de la borsa de treball puguin disposar d’una feina justa i que poguessin créixer professionalment. D’aquesta manera, les cuidadores tenen les pautes necessàries per fer aquest acompanyament als pacients”.

Aliança per a la innovació social

A l’any 2.000, l’Hospital Clínic de Barcelona va posar en marxa el Programa de Trasplantaments Domiciliaris (PTD), una iniciativa pionera, i única en aquell moment a l’estat espanyol, que es porta a terme en molt pocs llocs del món, principalment als Estats Units. Aquest innovador programa focalitza les cures sanitàries dels/les pacients al domicili al dia següent de rebre la infusió de les cèl·lules mare d’un trasplantament de medul·la òssia. Està integrat per un equip de metges i infermeres especialitzats en cures a domicili, evitant així la visita mèdica diària a l’hospital, fomentant la integració de la persona cuidadora durant tot el procés. Aquest model assistencial permet una millora en la qualitat de vida dels i les pacients i una millor gestió dels recursos sanitaris.

La FiT, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona (Càritas), té com a objectiu prioritari la inserció laboral de persones que pateixen vulnerabilitat per accedir a una oportunitat laboral. L’any 2017, per encàrrec de Càritas, la FiT va
posar en marxa la borsa de treball de servei domèstic, anomenada APROP, amb l’afany de transformar les trajectòries vitals d’un col·lectiu molt feminitzat i invisible (el sector del servei de la llar). A través d’aquesta borsa s’aconsegueix crear un instrument ben engreixat per, des de la proximitat i amb una concepció humanista i de professionalització, donar resposta a les famílies demandants de serveis d’assistència a la llar.

L’impuls i consolidació dels projectes del Clínic i formació ha treball ha estat clau per al desenvolupament del projecte i poder inserir laboralment als cuidadors i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Recommended Posts