06.02.2017 | Nota de premsa de Nutrició sense fronteresRezero i Banc de Recursos, així com el grup GSR

  • Remenja’mmm‘, una campanya per a restaurants i hotels compromesos amb la societat i el medi ambient per reduir el malbaratament alimentari i sumar cap a la sostenibilitat
  • Més de 42 tones de menjar són malbaratades cada any pel sector de la restauració a Catalunya
  • ‘Remenja’mmm’ ofereix solucions pràctiques per reduir el malbaratament alimentari i promoure el reaprofitament per part dels comensals
  • La campanya està impulsada per Rezero, Banc de Recursos, Nutrició Sense Fronteres i el grup GSR

Dels 262.471kg de malbaratament alimentari que es generen anualment a Catalunya, el 16% prové del sector de la restauració. Part d’aquest excedent alimentari que es genera al sector pot ser abordat des de projectes de prevenció i reaprofitament, com els que lideren les entitats impulsores (Pont Alimentari -impulsat per Rezero i Banc de Recursos- i BCN comparteix el menjar -promogut per Nutrició Sense Fronteres), però hi ha un gruix important que no està atès. Aquest excedent que fins ara no ha estat treballat és el que es genera pels mateixos comensals dels restaurants, en concret es materialitza en tots els aliments que un cop servits a taula no han estat consumits, i que malauradament han d’acabar a les escombraries.

“Remenja’mmm, massa bo per llençar-ho”, és una campanya de sensibilització que té per objectiu sensibilitzar, tant als consumidors com a la indústria de restauració i hostaleria, en la prevenció del malbaratament alimentari tot oferint propostes i accions alternatives per a la seva reducció. La campanya es centra en oferir una solució pràctica (un envàs especialment dissenyat i atractiu) per recuperar l’excedent que es genera per part dels comensals a les taules dels restaurants.

L’adhesió a la campanya és totalment gratuïta, només requereix del compromís per part dels restaurants i hotels de compartir i fer partícips als seus comensals tot oferint els materials facilitats per implementar la campanya. Per a més informació sobre les accions, restaurants adherits… podeu visitar la web del projecte: Remenjammm.cat.

La campanya ha estat impulsada per les entitats Nutrició Sense Fronteres, Rezero i Banc de Recursos, així com el grup GSR, els quals han fet possible aquesta iniciativa de reducció del malbaratament alimentari gràcies al seu compromís i expertesa professional.

 

Recommended Posts