05.06.2020 | Organitza SOS Racisme

SOS Racisme ha publicat el reportatge multimèdia ‘De infancia en peligro a infancia peligrosa’, fruit de la recerca periodística realitzada gràcies una beca del projecte Devreporter de LaFede.cat amb la col·laboració del col·lectiu Did L3nf – Contra la violencia i la cooperativa d’advocades IACTA.

A través d’un treball amb profunditat, basat en entrevistes als agents i responsables del sistema migratori i de protecció de la infància i l’adolescència (la policia, el cos judicial, l’advocacia, la classe política, el funcionariat i treballadors i treballadores del sistema de protecció), s’aprofundeix en les causes polítiques i socials que dibuixen l’entramat polític, administratiu-institucional i social que envolta la vida de la infància i l’adolescència migrant.

Així, el webdoc deconstrueix l’imaginari narratiu racista i la hipervisibilització dels joves que sol acompanyar el relat dels ‘menors no acompanyats’ als mitjans de comunicació i revela el racisme institucional i els seus responsables.

Recommended Posts