04.06.2020 | Nota de premsa de l’Espai Torre Jussana, Consell d’Associacions de Barcelona

Segons l’enquesta sobre l’impacte del COVID19 en el teixit no lucratiu de BCN, elaborada entre el 9 d’abril i el 3 de maig per Torre Jussana, la majoria de les 5400 entitats de la ciutat han hagut de deixar de realitzar tota o bona part de la seva tasca. Una xifra que posa de manifest la importància de mesures per recuperar l’acció associativa a la ciutat.

La crisi sanitària causada pel COVID i el confinament que se n’ha derivat ha tingut un impacte molt important en les entitats no lucratives de Barcelona i en la important acció que realitza a la ciutat en tots els àmbits. Un 70% d’aquestes organitzacions (a Barcelona n’hi ha 5377 registrades) han hagut d’aturar la seva activitat (32%) o l’han hagut de reduir substancialment (38%). En canvi, només prop d’un 13% ha vist la seva tasca incrementada.

És la principal conclusió que s’extreu de la primera onada de resultats de l’enquestasobre l’impacte de la crisi de la COVID 19 en les entitats no lucratives deBarcelona, elaborada per Torre Jussana. Posa de manifest la necessitat de donar suport a aquest sector i recuperar el més aviat possible la seva important acció social, cultural, ambiental, educativa i democràtica que realitza.

De l’estudi també se’n deriva que les entitats composades totalment per persones voluntàries i aquelles que han hagut d’acomiadar a tota la plantilla mitjançant ERTOs, són les que més han paralitzat o reduït la seva activitat.

En l’informe de la primera onada de resultats de l’enquesta també s’han analitzat les necessitats i les preocupacions de les entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de poder generar accions i recursos encaminats a donar-hi resposta.

Pel que fa a les preocupacions, destaca la reducció del nivell d’ingressos propis, com mantenir l’acció de l’associació des de la distància i el desconeixement de l’estat dels processos de les subvencions a les quals s’han presentat les entitats.

Pel que fa a les necessitats, les organitzacions han destacat la necessitat de disposar d’informació que permeti planificar les accions futures de l’entitat, tant pel que fa a com es podrà realitzar la seva activitat presencial (ús de l’espai públic, actes amb presència de públic, etc…) com pel que fa a informació sobre els recursos que permeten desenvolupar la seva activitat (terminis de les subvencions, futur dels contractes públics, etc…)

L’enquesta va ser realitzada entre el 9 d’abril i el 3 de maig a través d’un formulari online. Es van obtenir 813 respostes vàlides d’un univers de 5377 entitats registrades a Barcelona, fet que dona un marge d’error de només el ±3,16% i un 95% de confiança.

Consulteu l’informe complet de la primera onada de resultats.

Recommended Posts