20180425_Guia-ni-uniformes-ni-etiquetes25.04.2018 | Publica Fundació Akwaba

La segona guia pedagògica Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un mon intercultural i amb equitat de gènere. Segona fase (PDF) forma part del material de suport als educadors, educadores i professorat d’infants i joves de deu a disset anys, que té per objectiu incloure continguts i pràctiques pròpies de l’educació per la Justícia Global en la seva programació.

En aquesta ocasió es treballa la perspectiva de gènere i la interculturalitat a través de l’art. Mitjançant la metodologia d’aprenentatge servei, es fomenta que l’alumnat trobi canals i reforci actituds per tal de detectar i transformar situacions sexistes i racistes. Consta de 5 mòduls formatius (que són la continuació de la primera fase) i una acció de cloenda al carrer. La proposta dels mòduls es troba adaptada per primària (color blau) i per secundària (color vermell). Tot el contingut i les propostes d’activitats es poden adaptar a les necessitats i interessos del grup-classe.

Aquesta guia compta amb la participació d’entitats artístiques que han col·laborat en la prova pilot del projecte, com LaFundició (l’Hospitalet de Llobregat), Polígon Cultural (Tarragona) i Enmedio (Barcelona). A partir dels projectes i visions de cada entitat artística, l’alumnat ha diagnosticat l’espai públic i ha trobat fórmules que sumen per la interacció entre les persones i promouen l’equitat de gènere i la interculturalitat.

Ni uniformes ni etiquetes: per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere. Primera fase (PDF)

 

Recommended Posts