Guia pedagògica sobre desigualtats 07.07.2016 | La Fundació Akwaba presenta la segona fase de la Guia Pedagògica del projecte #desfemlesdesigualtats: ‘Aprenentatge creatiu per una ciutadania global’.

La publicació s’adreça a docents i educadors que treballin amb infants i joves de 10 a 17 anys i proposa continguts i pràctiques d’educació transformadora a partir dels drets humans i a través de la participació i la reflexió.

La guia consta de set mòduls formatius que són la continuació de la primera fase del projecte. Es divideix en dos grans apartats, en color blau es troben les formacions adaptades per primària i en taronja les de secundària. Tot el contingut i les propostes d’activitats es poden adaptar a les necessitats i interessos del grup.

En el primer mòdul es proposa la tria d’una desigualtat concreta a desfer, entre les múltiples descobertes durant la primera fase de #desfemlesdesigualtats. Així, es presenten exemples trobats sobre l’alimentació, el consum, l’espai públic, l’habitatge i els drets intergeneracionals, entre altres.

La metodologia d’aprenentatge servei fomenta que l’alumnat trobi canals i reforci actituds per tal de detectar i transformar situacions injustes de desigualtat, esdevenint persones participatives, actives i proclius a la defensa dels drets humans i la convivència democràtica.

La segona guia #desfemlesdesigualtats en PDF està disponible online.

Recommended Posts