10.12.2020 | Activitat organitzada per l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El proper 18 de desembre tindrà lloc el 5è Seminari Internacional de Transparència, que amb el títol ‘Integritat global en temps de pandèmia: demanda de bones pràctiques’ inclourà dues taules de ponències sobre ‘Ètica pública contractació i gestió de l’emergència’ i ‘El reclam del bon govern: la lluita contra el frau i la veu de les poblacions vulnerables’. Aquesta segona comptarà amb la intervenció d’ECAS per presentar l’estudi participatiu realitzat amb les entitats de la federació per dectectar les necessitats d’informació en relació a la realitat social en el context de covid-19 als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El document resultant, Informació i transparència per a la millora del retiment de comptes i les polítiques públiques, es farà públic en el marc del seminari, en què també exposarà el fruit del seu treball de prospecció el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defonsors i Defensores Locals de Catalunya: el seu director, Francesc Mateu, presentarà l’informe La resposta de l’administració: identificació dels drets vulnerables.

Completaran les bones pràctiques la Unitat d’Anàlisi i Estratègia Anticorrupció de l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), amb la intervenció d’Andrea Bordoni; i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Estat espanyol, representat per Mercedes Rodríguez Tarrida.

La sessió serà online de 9 a 13:30h, amb traducció simultània. A la taula sobre ètica pública, contractació i gesetsió de l’emergència hi intervindran Brigitte Bishop, inspectora general de Montreal; Yves Charpenel, president de la Comissió de Deontologia dels càrrecs electes del Consell de Paris; Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; i Amada de Juan Quirós, vocal de la Divisió de Supervisió de la Contractació i Relacions Institucionals de l’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) del Govern espanyol.

Programa complet (PDF) | Inscripció

Recommended Posts