RGC_fotofinal15.05.2017 | El Govern de la Generalitat i la Comissió Promotora de la ILP per una Renda Garantida de Ciutadania (RGC) han signat avui l’acord que portarà la proposta de llei que ha d’assegurar uns ingressos mínims a tota la població de Catalunya al Parlament el proper mes de juny. Després de mesos de negociació, divendres 12 de maig els impulsors de la iniciativa van acceptar per unanimitat la proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per començar a desplegar la RGC el 15 de setembre d’enguany, començant amb tres col·lectius de beneficiaris: les persones que actualment reben la Renda Mínima d’Inserció, les que cobren pensions o prestacions de l’Estat inferiors a l’IRSC (que rebran del programa de RGC el complement fins arribar a aquest indicador, 664 euros a dia d’avui) i les famílies monoparentals amb fills a càrrec amb ingressos procedents d’un treball a temps parcial que no arriben a aquest mateix llindar, que també els complementaran fins assolir-lo.

L’últim escull superat ha estat precisament aquesta complementarietat amb rendes del treball per sota de la quantia de la RGC, que l’objectiu és que es generalitzi per a tothom. Així ho recull l’acord, si bé no hi ha una data per a l’entrada en vigor d’aquesta ampliació ni una garantia que, quan ho faci, els perceptors puguin compatibilitzar treball a temps parcial i RGC durant més de sis mesos. La comissió paritària formada per representants del Govern i de les entitats impulsores que farà el seguiment de l’aplicació de la llei serà l’encarregada d’anar adaptant-la per respondre a les necessitats complint amb el caràcter de dret subjectiu d’aquesta nova renda.

+info al web de la Generalitat | Acord (PDF)

RGC_promotora_12052017
Reunió de la Comissió Promotora de la RGC en què es va aprovar per unanimitat l’acord amb el Govern, el 12 de maig.

Comunicat de la Comissió Promotora

A la roda de premsa [de presentació de l’acord, realitzada avui a les 11h a la seu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies] els membres de la Comissió Promotora Diosdado Toledano, Sixte Garganté i Núria Carrera han fet un recorregut de la llarga marxa iniciada el 14 de setembre on van començar els treballs per el·laborar el contingut de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de Ciutadania fins avui.

S’ha explicat el contingut de l’acord, que significa un salt qualitatiu des de la prestació de la RMI fins al reconeixement d’un dret social de l’Estatut d’Autonomia (article 24.3) que empara a tota la ciutadania, redistribueix la riquesa i és un avenç en la lluita contra la desigualtat.

S’ha valorat que el resultat obtingut ha estat fruit de l’àmplia mobilització sostinguda en el temps, que ha estat capaç de vèncer nombrosos obstacles gràcies a l’activitat de milers de persones, fedataris/es i persones que van col·laborar en la recollida de les 121.191 signatures de la ILP. També de l’àmplia i plural unitat construïda –76 entitats socials, cíviques i polítiques estan adherides a aquesta ILP– i al suport de més de 50 ajuntaments de Catalunya que representen una majoria de la població.

També s’ha reconegut la feina dels grups parlamentaris en la ponència, als quals se sol·licita la major generositat i diligència per aprovar el redactat del projecte de llei, que inclourà el contingut de l’acord, perquè en el termini més breu possible pugui ser aprovat pel ple del Parlament de Catalunya, i poder implementar la llei des del 15 de setembre de 2017.

La Consellera Dolors Bassa ha donat la informació i la valoració en representació del seu Departament al Govern de la Generalitat.

La Comissió Promotora farà tots els esforços perquè la tramitació del projecte de llei culmini amb èxit.

Recommended Posts