22.10.2012 | Amb motiu de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC) organitza aquest dimecres 24 d’octubre una taula rodona amb el títol ‘Model de Centre Especial de Treball’ en què participaran:

  • Sra. Meritxell Borràs. Grup Parlamentari de Convergència i Unió
  • Sra. Nuria Segú. Grup Parlamentari Socialista
  • Sr. Juan Bautista Milián. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
  • Sra. Laura Massana. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa
  • Sr. Oriol Amorós. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

L’auditori del NOVOTEL de Cornellà acollirà el debat, en què els representants dels partits  abordaran qüestions com el finançament, la contractació, els col·lectius de persones amb discapacitat i el futur del sector. Actualment, els CET són els majors contractadors de persones amb discapacitat, però de les 106.000 que hi ha a Catalunya en condicions d’ocupació, només unes 28.000 estan contractades. Les retallades pressupostàries fan perillar la sostenibilitat dels CET i provoquen un greu problema en el manteniment –i la creació- d’un important nombre de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Per a més informació podeu contactar amb la FECETC: fecetc@fecetc.org | T. 93 313 4895

Recommended Posts