05.11.2019 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector

La Taula del Tercer Sector i la PINCAT (Plataforma d’Infància de Catalunya) han presentat el nou dossier ‘Catalunya Social’ que se centra en l’assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, el principal motiu d’insult, burla o rebuig en els centres educatius. Els autors de l’informe són Cristian Carrer, coordinador tècnic de l’Observatori contra l’Homofòbia, i Francisca Cifuentes, coordinadora d’estudis i formació de l’Observatori Contra l’Homofòbia.

La invisibilitat és una de les principals raons que expliquen la complexitat d’aquest fenomen. Els mateixos infants i adolescents assetjats tenen moltes dificultats per denunciar-ho per vergonya, humiliació, descrèdit o amenaces i també per explicar-ho a la família i l’entorn perquè creuen que no tindran el seu suport.

Altres factors que dificulten la visibilitat de l’assetjament per OSIEG són la normalització de l’homofòbia (moltes d’aquestes situacions no es perceben com a discriminatòries) i la por al contagi de l’estigma (qui dona suport a les persones assetjades té por de convertir-se també en víctima).

Els delictes d’odi associats a l’orientació afectiva o identitat sexual se situen en el tercer lloc
de les denúncies realitzades a l’Estat (Ministeri de l’Interior, últimes dades 2017). A Catalunya, les denúncies per assetjament escolar per raó d’OSIEG només representen el 2% de les denúncies presentades (Observatori contra l’Homofòbia, 2019).

L’informe també recull els resultats d’un estudi amb 300 estudiants d’institut. El document revela que un 80% de l’alumnat ha presenciat insults cap a persones LGBTI i un 12% reconeix haver-los fet; gairebé un 70% ha presenciat rumors i comentaris pejoratius i un 12% hi ha participat, a més un 50% ha presenciat burles i un 8% les ha realitzat. Una dada preocupant és que un 20% ha presenciat pallisses cap a persones LGBTI i un 2% admet haver-les fet.

Davant aquesta situació, la Taula del Tercer Sector i la PINCAT reclamen més recursos per fer aflorar aquestes situacions d’assetjament per OSIEG. Més recursos econòmics destinats a la prevenció, detecció i intervenció i per crear una xarxa de suport integral i transversal a les persones; més recursos humans per formar professionals, tant de la comunitat educativa com de l’àmbit social, en el treball de la problemàtica i més recursos per a les persones perquè puguin disposar d’un acompanyament psicosocial, emocional, legal i jurídic, entre altres.

A més, també demanen tenir dades específiques per dimensionar aquesta problemàtica social i poder adequar i millorar les polítiques de lluita contra l’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents.

Al debat ‘Catalunya Social’, que compta amb la col·laboració del Diari Ara i l’Ateneu Barcelonès, s’ha comptat amb persones expertes de l’àmbit social com Joaquim Roqueta, president de la Plataforma LGBTIcat; Pepe Mellinas, president de l’Associació de Mares i Pares Gais i Lesbianes (AMPGIL); Bet Canal, coordinadora del programa educatiu amb perspectiva de gènere d’ABD (FEDAIA) i Maite Miró, professora de la Universitat de Barcelona i  psiquiatra del CSMIJ de Gràcia i de la Fundació Eulàlia Torres de Bea (Fòrum Salut Mental).

Dossier ‘L’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre’

Recommended Posts