La Divisió de Consultoria i Qualitat d’INTRESS ofereix serveis especialitzats a les entitats del Tercer Sector avalada per una experiència de més de 10 anys treballant per millorar la gestió de les organitzacions de l’àmbit social. INTRESS desenvolupa la seva branca de consultoria amb un equip format per ex directius d’ONG i una metodologia de que promou el treball en xarxa i el desenvolupament d’aliances entre les organitzacions. Entre els serveis especialitzats en acció social que desenvolupa INTRESS destaquen la Cetificació ISO 9001, els Plans Estratègics i els Segells EPQM d’Excel·lència –tots ells presencials i en línia-, així com altres activitats de consultoria, auditoria i formació. +info

Recommended Posts