La Fundació Ared obre un convocatòria per cobrir la plaça de responsable del Departament de producció i vendes, que assumeix -entre d’altres- les taques d’elaboració de la planificació i la programació econòmica de Salta, Empresa d’inserció així com de les seves línies productives i de comercialització. Es requereix que la persona que s’incorpori sigui llicenciada en Administració d’empreses, acrediti experiència en aquest àmbit i es mostri sensible envers els col·lectius en risc d’exclusió social. L’oferta laboral preveu una jornada completa per una durada inicial de 12 mesos i les persones interessades han de fer arribar el seu currículum vitae a alfaro@fundacioared.org.

Recommended Posts