PFI formació comerç08.11.2016 | El nou Programa de Formació i Inserció (PFI) en Comerç i Atenció al Públic de Femarec admet encara inscripcions. S’adreça a joves entre 16 i 21 anys amb necessitats educatives especials, que no hagin completat els estudis d’ESO i que tinguin certificat de discapacitat.

L’objectiu del curs és formar els joves en les funcions d’atenció al client i venda de productes, preparació de comandes, repartiment, trasllat i emmagatzematge. Un cop superada la formació, es pot accedir a la prova d’accés del Cicle Formatiu de Grau Mig de Comerç.

Aquest PFI ofereix com a continguts formatius generals l’orientació i els recursos personals, el coneixement de l’entorn, així com llengües, matemàtiques i TIC. Pel que fa als continguts específics, es treballaran les operacions de punt de venda, la preparació de comandes, la manipulació de portapalets i carretons, atenció al client, i operacions d’emmagatzematge. Es tracta d’una formació de 1.000 hores lectives.

Per a més informació, truqueu al 93 243 72 72.

Recommended Posts