20171228_UdG-violencia-masclista27.12.2017 | Organitza Fundació UdG: Innovació i Formació

La 4ª edició del curs d’especialització ‘Detecció, intervenció i derivació en violència masclista i familiar des d’una perspectiva constructivista i de gènere‘ tindrà lloc del 23 de febrer al 8 d’abril els divendres de 16 a 20h a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Aquest curs pretén proporcionar coneixements i eines pràctiques per a la detecció, la intervenció i la derivació de casos de violència masclista i familiar des d’una perspectiva constructivista i de gènere. D’aquesta manera, es promou el treball en xarxa i la coordinació entre diferents serveis d’atenció a les famílies.

És també una oportunitat per crear un espai de reflexió necessari sobre la violència masclista i familiar que tingui en compte totes les persones implicades (adults, infants i joves) en els processos de derivació, intervenció i coordinació.

Objectius

  • Facilitar eines i estratègies de detecció de la violència masclista i familiar des dels diferents serveis ja siguin dirigits a dones, homes, infants o joves.
  • Dotar els professionals de tècniques per efectuar una primera valoració de l’estat i les necessitats de les persones adultes implicades en situacions de violència masclista i familiar.
  • Dotar els professionals d’un coneixement específic sobre els drets dels infants i adolescents, el seu desenvolupament evolutiu i les seves necessitats derivades de l’impacte de la violència.
  • Proporcionar coneixements específics i pautes d’intervenció que permetin abordar un treball amb les persones que la pateixen, d’una banda, i amb aquelles que l’exerceixen, de l’altra.
  • Aplicar la perspectiva constructivista i de gènere als casos de violència masclista i familiar.
  • Conèixer la intervenció de serveis especialitzats en atenció a situacions de violència masclista i familiar.
  • Promoure protocols de coordinació i canals de derivació dins la xarxa i amb els serveis especialitzats en violència masclista i familiar.

Recommended Posts