Les entitats socials Servei Solidari, Probens i EICA, i l’Institut Metropolità del Taxi fan proves lingüístiques als estrangers per ser taxistes. A partir d’aquest any 2011, l’Institut Metropolità del Taxi exigirà un certificat de nivell lingüístic a totes les persones estrangeres que no tinguin com a llegua materna el català o el castellà i vulguin obtenir la credencial de taxista. Per aquest motiu, l’Institut ha signat un acord amb tres entitats socials escollides pel Comissionat d’Immigració de l’Ajuntament de Barcelona per tal que avaluïn els coneixements dels aspirants: la Fundació Servei Solidari, Probens i Espai d’inclusió i formació Casc Antic (EICA). Les proves, en què van participar 213 persones, van començar el passat 14 de gener i duraran fins el proper mes de novembre.

El taxi és per a moltes persones una alternativa a la seva situació d’atur o de precarietat laboral. Un percentatge molt alt dels aspirants a obtenir la credencial de taxista són persones d’origen estranger. Davant d’aquesta realitat, l’Institut Metropolità del Taxi vol garantir que els futurs professionals tinguin un nivell mínim de català o de castellà per poder oferir un servei de qualitat als seus usuaris. Per aquest motiu, ha signat un conveni amb aquestes entitats per avaluar els coneixements lingüístics de les persones estrangeres que vulguin presentar-se a l’examen d’obtenció de la Credencial de taxista, per garantir un nivell mínim de B1, segons el Marc de Referència de les Llengües, acordat per la Unió Europea. La prova serà corregida amb els paràmetres del Marc. Els qui s’hi presentin i superin la prova rebran un Certificat del nivell lingüístic exigit per obtenir aquella credencial.
El cost dels drets d’examen és de 35€ i dóna possibilitat de presentar-se a una convocatòria. Les properes dates per examinar-se són: 25 febrer, setmana del 4-8 abril, setmana del 6-10 de juny, setmana del 12-16 setembre i setmana del 7-11 de novembre. La inscripció per a la propera convocatòria, que és obligatòria, es farà entre el 31 de gener i el 4 de febrer a la seu de Servei Solidari (C/ Sant Antoni Abat 61, Barcelona).

Segons dades del l’Institut Metropolità del Taxi, durant el 2010, es van a presentar 826 aspirants d’origen estranger a les convocatòries d’examen per obtenir la credencial de taxista. Aquells candidats tenien entre 30 i 44 anys. La majoria tenien títol de graduat escolar, però prop d’un 12% havien finalitzat el batxillerat o un títol de grau mig, COU o titulació superior.

Recommended Posts