28.11.2020 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social

  • Defensa que el tercer sector és i fa un servei públic que, a través dels seus projectes i iniciatives, contribueix a avançar cap a una societat més justa, solidària, participativa i democràtica.
  • Demana una normativa pròpia que reconegui la feina essencial que desenvolupa el tercer sector i que la doti d’un marc financer que li aporti estabilitat i sostenibilitat.
  • Abans de la pandèmia, el tercer sector social ja atenia 1.500.000 de persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya i durant la pandèmia les sol·licituds de suports i acompanyament s’han multiplicat. Només en els primers mesos, les entitats socials abocades a l’emergència social han atès més de 700.000 persones, un 30% de les quals fins ara mai hi havien recorregut.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa i representa més de 3.000 entitats socials catalanes, mostra la seva satisfacció pel compromís adquirit pel Govern d’impulsar una Llei del Tercer Sector que reguli el sector i garanteixi la viabilitat de les entitats que en formen part.

L’anunci s’ha fet en el marc de la Taula d’Emergència Social, convocada pel Síndic de Greuges, i amb la participació del vicepresident de la Generalitat; diversos consellers i conselleres i presidències de les Diputacions de Lleida, Girona i Tarragona, a més de representants de la mateixa Taula del Tercer Sector i d’entitats socials que en formen part com Creu Roja Catalunya, Càritas Catalunya, Dincat, Banc dels Aliments i Fundesplai amb l’objectiu d’abordar la greu crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19 i donar resposta a l’emergència social en qüestions prioritàries com l’habitatge, l’alimentació, el lleure, la infància, la gent gran i les persones amb discapacitat.

La Taula considera imprescindible establir un marc jurídic propi del tercer sector que reconegui la importància i l’aportació de les entitats socials catalanes a la societat. “La nostra prioritat són les persones i el seu benestar i la nostra vocació clara és de servei públic a la ciutadania” reivindica la Taula que considera que la llei és l’instrument adequat per garantir la posició del tercer sector com a interlocutor amb l’Administració i per assegurar el seu paper en l’elaboració de les polítiques públiques.

El fet de no disposar d’una normativa específica comporta dificultats importants per al tercer sector a l’hora de portar a terme la seva acció social, de reconèixer la seva tasca d’interès general, d’impulsar polítiques públiques i d’interlocució amb les Administracions.

Paper essencial

La Taula també sosté que la llei és necessària per reconèixer la importància dels projectes i activitats que desenvolupa el tercer sector i l’impacte que tenen en la societat i en les persones. Les més de 3.000 organitzacions que en formen part tenen una llarga trajectòria a Catalunya i són una part important de la societat perquè ofereixen serveis i suports que són essencials per a persones en situació de vulnerabilitat en tots els àmbits (pobresa i exclusió, treball, salut, discapacitat, lleure, etc.) i en totes les franges d’edat (infància i adolescència, joventut, gent gran, etc.). La seva tasca va orientada a defensar els seus drets socials i empoderar-les perquè tinguin una vida digna i autònoma. Moltes d’aquestes entitats han sorgit des de la mateixa societat civil organitzada, promovent la participació i implicació de la ciutadania i el voluntariat.

Des de fa molt temps, el tercer sector té un paper creixent i fonamental en la provisió de benestar social amb l’impuls i el suport de les administracions públiques. Abans de la Covid-19, el tercer sector ja atenia i acompanyava 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat i durant la pandèmia les sol·licituds d’ajuda s’han multiplicat. Només en els primers mesos, les entitats socials abocades a l’emergència social han atès més de 700.000 persones per cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació i l’habitatge, un 30% de les quals fins ara mai hi havien recorregut.

Treball en xarxa i amb la comunitat

La Taula considera que aquest nou marc legal permetria garantir i millorar la participació del tercer sector en el disseny, elaboració i execució de les polítiques públiques relacionades amb els reptes socials. La col·laboració i coordinació entre les entitats socials i les administracions és bàsica i s’ha d’establir des de la coresponsabilitat. A més, el tercer sector fa valdre diversos aspectes propis de les entitats socials que ajuden a multiplicar els efectes de les polítiques públiques: coneixen bé les necessitats de les persones, estan fortament arrelades al territori i a la comunitat i poden donar una resposta ràpida en situacions de crisi, com s’està demostrant ara amb la Covid-19.

Estabilitat i sostenibilitat

Per a la Taula també és necessari que la llei defineixi mesures de foment i de finançament que garanteixin la sostenibilitat del tercer sector social i que li aporti seguretat jurídica. El repte és establir sistemes de finançament estables perquè aquestes organitzacions que presten serveis i suports essencials per a les persones no hagin de dependre de l’actual model de la subvenció. Per al sector, l’acció concertada és l’instrument que s’hauria d’aplicar en la provisió d’aquests serveis d’atenció a les persones, sense excloure altres fórmules.

Recommended Posts