15.04.2020 | Acte del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el 20 d’abril de 2021 a les 12.30h a través del seu canal de Youtube

La crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures sanitàries per combatre-la han derivat, en els països més desenvolupats, en una profunda crisi econòmica, d’una intensitat sense precedents en l’època contemporània. Els fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal de la UE per al període 2021-2027 constitueixen una oportunitat única, i difícilment repetible en l’horitzó temporal de les pròximes dècades, per fer front a la crisi generada per la COVID-19 i per reconstruir el nostre sistema productiu, que ha de ser més ecològic, digital i resilient.

Davant d’aquesta situació, el CTESC ha elaborat l’informe L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation, en el que s’analitzen els dèficits en matèria d’inversió a Catalunya a partir de l’estudi de l’estoc de capital per càpita disponible. L’objectiu és identificar aquelles inversions que, en el marc dels fons Next Generation EU, poden ser més rendibles socialment i econòmica per pal·liar i revertir els efectes de crisi de la COVID-19 i per fer realitat la transformació necessària que, en clau digital i ecològica ha d’experimentar amb urgència el nostre teixit productiu per dotar-lo d’una major resiliència.

L’acte de presentació d’aquest informe comptarà amb la presència i participació de l’Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, el Sr. Toni Mora Núñez, president del CTESC i el Sr. Ricard Bellera Kirchhoff, ponent de l’informe i conseller del CTESC, en representació de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO).

Inscripció

Recommended Posts