20180313_Premis-LaConfe13.03.2018 | Organitza La Confederació

Els Premis La Confederació 2018, amb l’objectiu de reconèixer les iniciatives de governança democràtica i de transformació social impulsades per organitzacions del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones. Es poden presentar candidatures fins el 12 d’abril a les 17h.

En el marc dels Premis La Confederació 2018 es reconeixeran iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna d’aquestes categories:

1. Governança democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Models organitzatius alineats amb els sistemes de governança participativa, que promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions i articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern.

A.2. Experiències de participació de persones usuàries en la definició dels serveis.

2. Transformació social: iniciatives transformadores per la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

Es concedirà un premi de 2.500 € per cadascuna de les subcategories (punt 2 de les bases). En total, els Premis La Confederació 2018 estan dotats amb 10.000 €. A més, totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts, entraran a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de transformació social, com a eina pensada per posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.

Aquesta 2a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i del Comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

Bases del Premi

Formulari de presentació de candidatures

Per a més informació, adreceu-vos a premis@laconfederacio.org

Recommended Posts